Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021

Takřka všichni majitelé pozemků v katastru Velichova budou muset podat znovu daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. I když po provedené digitalizaci mapy nedošlo ke změně hranic pozemků, mohlo dojít ke změně výměry, sloučení pozemků apod. Toto přiznání je nutné podat do konce ledna. Samotnou daň pak zaplatíte na základě předpisu finančního úřadu do konce května.
Vyřizujícím územním pracovištěm pro Velichov je územní pracoviště finančního úřadu v Karlových Varech.
Ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021 se vám budou věnovat pracovníci útvaru majetkových daní na tel. číslech 353 101 319, 353 101 266, PO a ST od 8 do 16:30 hod, ÚT a ČT 8 – 14:30 hod. a PÁ 8 – 13:30 hod. Na uvedených tel. číslech vám příslušný pracovník pomůže s vyplněním přiznání.


Mnozí s vás si určitě s vyplněním přiznání poradí sami. Pokud nemáte aktuální výpis z katastru, můžete se podívat na webu ČÚZK na to, jaké pozemky vlastníte a jejich výměru.

Na portálu Daňové správy pak můžete vyplnit daňové přiznání, po zadání potřebných údajů se daň vypočítá sama. U staveb nezapomeňte vyplnit v oddílu výpočtu daně počet nadzemních podlaží. Pokud má váš dům přízemí a jedno patro, napište do příslušné kolonky 1.

Toto přiznání pak vytiskněte, podepište a pošlete na FÚ v Karlových Varech, popř. můžete využít sběrného boxu na Městském úřadě v Ostrově. Nezapomeňte na sebe napsat kontakt a příp. informaci, že daňové přiznání podáváte z důvodu digitalizace katastrální mapy. V případě nesrovnalostí pak budete pracovníkem FÚ kontaktováni a po telefonu vše dořešíte.
Registrace k očkování

Od 15. ledna začíná registrace k očkování pro seniory starší 80 let.

Registrace očkování bude probíhat online prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://crs.u­zis.cz/


Systém stát spustí podle posledních informací až během dopoledních hodin v pátek 15. ledna.

OBRACÍME SE NA RODINY SENIORŮ, DCERY, SYNY I VNOUČATA S PROSBOU O POMOC BABIČKÁM A DĚDEČKŮM, KTEŘÍ SE MUSÍ REGISTROVAT VÝHRADNĚ PŘES INTERNET.

Pro registraci si připravte:

 • Telefonní číslo, na které vám ze systému přijdou potvrzovací zprávy (sms)
 • Rodné číslo
 • Zdravotní pojišťovnu
 • Adresu
 • E-mail – pokud jej nemá senior, tak nejlépe e-mailovou adresu toho, kdo s registrací pomáhá


Budete vyplňovat dotazník o základním zdravotním stavu (zaklikávají se odpovědi na otázky).
Vybírat byste si měli preferované místo k očkování, bude uvedené v systému. Po odeslání elektronické žádosti vyčkejte na sms zprávu s informací o dalším postupu.
Od 15. ledna seniorům i jejich rodinám pomohou s registrací také na informační lince 1221, nebo na krajské asistenční lince 607 600 017.Tříkrálová sbírka

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.

Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu Tříkrálové sbírky, kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.

Zdraví koledníků i dárců je na prvním místě a koleda se proto zatím uskuteční pouze ve virtuálním prostoru.
Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line.


Jednorázově lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90.


Pro ty, co přece jen upřednostňují platbu hotovostní, je k dispozici do 24. ledna 2021 na OÚ Velichov zapečetěná kasička. Pro veřejnost máme otevřeno PO a ST od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin, ale když půjdete kolem úřadu a uvidíte, že je rozsvíceno, zazvoňte.Odpady v roce 2021

Ceny za svoz odpadů zůstávají pro letošní rok stejné, jako byly v roce 2020.
Vývoz 1×14 dní je prováděn vždy ve středu lichého týdne, nádoby tedy budou vyvezeny hned 6. ledna 2021 (1. týden) i přes to, že byly vyvezeny 30. prosince 2020 (53. týden).Oprava kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se v roce 2020 dočkal další etapy opravy. Konkrétně byla položena krytina na části hlavní lodi a kompletně opravena střecha věže kostela, včetně klempířských prvků, kříže a části hromosvodu.
Památka byla zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví, na základě čehož letos poskytlo Ministerstvo kultury ČR dotaci ve výši 800 tis. Kč.
Štědrý byl i Karlovarský kraj, který poskytl ze svého rozpočtu dotaci ve výši 120 tis. Kč.Informace k opatřením - COVID - 19

Na úřední desce najdete kompletní znění usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření.
Knihovna ve Velichově je od 24. listopadu 2020 opět otevřena – pouze prostřednictvím tzv. výdejního okýnka. Knihy je možné vracet, paní knihovnice podle žánru vybere knihy k zapůjčení, které podá. Není možné se po knihovně volně pohybovat a samostatně vybírat knihy.
Mateřská škola Velichov je v provozu.


Upozorňujeme na usnesení vlády, kterým je zakázán volný pohyb osob s výjimkami.
Volný pohyb se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, na nákupy, na úřady, do přírody nebo parků, nebo na hřbitov.
Mezi výjimkami nejsou cesty na venkovní sportoviště a hřiště.


Kompletní znění, kde jsou uvedeny všechny výjimky a podmínky pro volný pohyb, naleznete zde.OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN

V návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizových opatření, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, přistupuje Obecní úřad ve Velichově k úpravě úředních hodin s platností od 12. 10. 2020 do odvolání:

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí: 9 – 12 a 14 – 16
středa: 9– 12 a 14 – 16

Pro řešení svých neodkladných záležitostí používejte telefonický kontakt, zasílání e-mailů, datové schránky, poštovní služby, případně doručení do schránky obecního úřadu, která je umístěna u vchodu do budovy úřadu.

Použijte emailové či telefonické kontakty: tel. 353 942 105, 724 178 079, email: obec (at) velichov­.cz.

Žádáme občany, aby v tomto období navštěvovali obecní úřad pouze v neodkladných záležitostech, které nelze řešit telefonicky nebo e-mailem. Při osobní návštěvě obecního úřadu používejte ochranné prostředky dýchacích cest a dodržujte odstup nejméně 2 metry od ostatních návštěv OÚ.
Hřiště v obytné zóně

Nové herní prvky u MŠ Velichov a workoutové hřiště v obytné zóně pod velkým panelovým domem byly pořízeny v letošním roce i díky štědré dotaci ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje.
Doufáme, že herní prvky budou dlouho sloužit všem, kteří s dobrým úmyslem přichází.Nemájka

Za normálních okolností by se 30. dubna od pěti hodin odpoledne stavěla májka. Jenže kvůli přijatým opatřením je to nemožné.
Před samotným stavěním májky vždy vystupovaly děti z Mateřské školy Velichov. Jejich vystoupení vyloudilo úsměvy na tvářích. A o tohle přijít? No vůbec! Napadlo nás, že paní učitelky rozešlou dětem básničky, a když budou děti chtít, naučí se je, rodiče pak video nahrají a pošlou. A jak to celé dopadlo? Takhle!
Příjemné pokoukání přejeme.Zápis do MŠ Velichov

Zápis do mateřské školy ve Velichově pro školní rok 2020 – 2021 se koná:

 • 4. a 5. května 2020 od 9.00 do 12.00 hodin
 • 13. a 14. května 2020 od 13.00 do 16.00 hodin.

Zápis proběhne osobním podáním v Mateřské škole Velichov bez přítomnosti dítěte a to tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob (rouška je samozřejmostí).

Zapisují se děti, které dovrší k 31.8.2020 2 let.

S sebou si přineste: • Rodný list dítěte či jeho kopii • Očkovací průkaz dítěte či jeho kopiiInformace ke koronaviru - 17. dubna 2020

Od pondělí 20. dubna 2020 se vracíme k původním úředním hodinám – PO a ST od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Dle mimořádného opatření z 9. 4. 2020 máme nařízeno dodržování pravidel spočívající v omezení osobního kontaktu s veřejností na nezbytně nutnou úroveň – zejména upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Samozřejmostí zůstává použití ochranných prostředků dýchacích cest. Celý text mimořádného opatření naleznete
zde


Informace ke koronaviru - 10. dubna 2020

Bohužel Velichov nezůstal „pozadu“, i na našem území máme jeden pozitivní výsledek testu na COVID 19.
Nesnižte se, prosím, k tomu, abyste pátrali po tom, kdo tím nakaženým je, kohokoli osočovali nebo dokonce napadali.
A opět se obracím na ty, kteří právě na našem území jsou, bydlí zde, nebo tráví velikonoční svátky – buďte ohleduplní a dodržujte pravidla, která se někdy mohou jevit, obzvlášť u nás na vsi, jako zbytečná.
Přeji všem hlavně zdraví a pozitivně testovanému občanovi mnoho sil ke zdolání nemoci.
Markéta Sinkulová Moravcová, starostka obceInformace ke koronaviru - 7. dubna 2020

Omezení jsou postupně uvolňována a rozšiřuje se seznam prodejen, které mohou být za splnění určitých podmínek otevřeny. Konkrétní seznam a data, od kterých je uvolnění platné, najdete v aktuálním mimořádném opatření na úřední desce.Stejně tak už se je možné věnovat řadě sportů, ale i pro ty jsou stanovena omezení spočívající např. v uzavření společných šaten, sprch a toalet.
Výčet sportů najdete také na úřední desce.Informace ke koronaviru - 1. dubna 2020

Mimořádná opatření týkající se zákazu maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách a zákazu volného pohybu osob jsou prodloužena do 11. dubna 2020. Úplné znění opatření k zákazu volného pohybu osob naleznete zde, opatření k zákazu maloobchodního prodeje zde.


Na OÚ Velichov nám byla dovezena dezinfekce. Je vhodná jak na ruce, tak ji lze použít i při úklidu – kliky, ovladače, toaleta, zábradlí apod.
Máte-li o dezinfekční přípravek zájem, podělíme se. Nečekejte ale, že ji budeme rozdávat po litrech – to pouze pro společné prostory v panelových a bytových domech. Podmínkou je přinesená vlastní nádobka, nejlépe s rozprašovačem. Do lahví od nápojů přípravek rozlévat nebudeme.
V případě zájmu si domluvte termín předání na tel. 353 942 105.Informace ke koronaviru - 26. března 2020

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Informace ke koronaviru - 24. března 2020

Omezení kvůli možnosti šíření koronaviru jsou prodloužena do 1. dubna 2020.
Aktuální znění opatření najdete úřední desce.Informace České pošty

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:


Vyplácení důchodů
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

Doporučené zásilky <br / Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.


Otevírací doba pro seniory
Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.Informace ke koronaviru - 20. března 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Osoby uvedené ve výjimce mohou nakupovat i v jiné době, měli by ale využít dobu, která je pro ně vymezena.Informace ke koronaviru - 19. března 2020

Nařízení vlády – povinnost nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje na veřejných místech!
Zároveň byla vymezena doba mezi 10 – 12 hodinou, tato doba je určena pro seniory k zajištění nákupů, návštěvy pošt a dalších nezbytných zařízení.
Úplné znění tohoto nařízení zde.
Jakmile bude mít obec k dispozici roušky, zajistí jejich další distribuci. Zatím byly rozdány roušky ušité dobrovolnickým způsobem.Informace ke koronaviru - 18. března 2020

Na základě rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje je s okamžitou platností nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest – jako jsou roušky, respirátory, šátky, šály,obdobné tkaniny a materiály, a to do obchodů, prostředků veřejné hromadné dopravy, pošt a lékáren, a na veřejně přístupná místa.
Toto nařízení bude platit od půlnoci pro celou ČR – opatření přijala i vláda.
Od zítřka budou moci mezi 10 – 12 hodinou nakupovat v obchodě pouze senioři.
Rozhodnutí hejtmana zdeInformace ke koronaviru - 17. března 2020

 • Nařízený zákaz maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách se nově nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.
 • Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče; při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků pomůže OÚ Velichov – dle informací ze 16. března 2020.


Úplné znění neřízení je k dispozici zde

 • Krom tohoto – do hromadných dopravních prostředků mohou cestující vstoupit jen prostředními nebo zadními dveřmi a se zakrytým obličejem rouškou, šálou nebo šátkem.


Informace ke koronaviru - 16. března 2020

• Podatelna a pokladna Obecního úřadu ve Velichově je otevřena v pondělí a středu od 9 do 12 hodin.
• Využijte, prosím, možnosti bezhotovostních úhrad, číslo účtu je 43–3210410247/0100.
• V případě potřeby kontaktujte úřad na tel. 353 942 105, obec (at) velichov­.cz, popř. 724 178 079.
Mateřská škola Velichov je po dohodě se zřizovatelem – Obcí Velichov od úterý 17. března uzavřena.
Potvrzení pro rodiče vydá MŠ.

• Knihovna ve Velichově je do odvolání uzavřena.

APELUJI NA VŠECHNY – DODRŽUJTE OPATŘENÍ, NEBERTE JE NA LEHKOU VÁHU, NEVYHLEDÁVEJTE MÍSTA, KDE JE VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ LIDÍ, NESNAŽTE SE OPATŘENÍ OBCHÁZET.


Potřebujete zajistit nákup potravin, drogerie nebo vyzvednutí léků? Jste sami, nebo vaši příbuzní a blízcí nemohou? Volejte na tel. 353 942 105, popř. 724 178 079 – běžný nákup zajistíme. Sice ho za vás nezaplatíme, ale určitě vám ho rádi přivezeme.


V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212.


Úplné znění nařízení vlády zde


Informace ke koronaviru - 14. března 2020

Vláda rozhodla s účinností od sobotních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Opatření má trvat do úterý 24. března 06:00. Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování.
Ze zákazu jsou podle informací na webu vlády vyňaty prodejny potravin, výpočetní techniky a elektroniky, pohonných hmot, hygienického zboží a drogerie, lékárny, prodejny malých domácích zvířat, krmiva, brýlí, novin, prádelen.


Úplné znění nařízení vlády zdeUzavření knihovny

!!!Opatření se týká i naší knihovny ve Velichově!!!
„Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.“
Pokud děti potřebují zajistit přístup k internetu, můžou přijít na obecní úřad, kde je k dispozici počítač pro veřejnost s možností tisku, popř. se mohou individuálně domluvit s paní knihovnicí.
Uvědomujeme si, že ne pro všechny je přístup k internetu s možností stahování většího objemu dat, popř. tisku, samozřejmostí, proto nabízíme tuto možnost.
Prosíme, abyste si návštěvu obecního úřadu pro tento účel předem domluvili na tel. 353 942 105.Mobilní svoz odpadů

Mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v naší obci v sobotu 14. března 2020.

 • 9:00 – 9:30 hod. – zastávka v části obce Za vodou
 • 9:30 – 10:15 – dvůr u hasičské zbrojnice
 • 10:15 – 11:00 – parkoviště u panelového domu


Do kontejnerů nepatří vyřazené spotřebiče – ty můžete odevzdat v šatlavě.Informace ke koronaviru - 12. března 2020

Kompletní znění přijatých usnesení vlády České republiky naleznete na úřední desce.

 • Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

 • Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

 • Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

 • Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

 • Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

 • Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice.

 • Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.

 • Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové.Informace ke koronaviru - 10. března 2020

Od dnešních 18 hodin se zakazují sportovní, náboženské, kulturní a další hromadné akce s účastí nad 100 osob. Od zítřka se ruší výuka na základních, středních i vysokých školách. Výjimkou jsou pouze mateřské školy.
Kvůli uzavření základních škol bude řada rodičů řešit problém, jak zajistit péči o své děti – především ty z 1. stupně. Rodič pečující o dítě, má nárok na ošetřovné ve výši 60%. Potvrzení vystavují školy, NE dětský lékař.
Informace k ošetřovnému naleznete zdeCeny za svoz odpadů v roce 2020

Ceny za svoz odpadů pro rok 2020 se na základě usnesení ZO Velichov ze dne 18. prosince 2019 zvyšují o 10 %. Částku uhraďte do 31. března 2020 v hotovosti do pokladny OÚ nebo převodem na účet 43–3210410247­/0100, variabilním symbolem je číslo smlouvy, příp. napište do zprávy pro příjemce číslo popisné. Vývoz odpadních nádob s četností 1×14 dní a kombinace bude probíhat každý lichý týden.

V průběhu ledna budou připraveny dodatky ke stávajícím smlouvám, chcete-li změnit velikost nádoby nebo četnost jejího vývozu, oznamte to do 15. ledna 2020.

Velikost nádoby 60 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 540 Kč, 990 Kč, 1 320 Kč

Velikost nádoby 80 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 980 Kč, 1 210 Kč, 1 650 Kč

Velikost nádoby 110/ 120 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
2 560 Kč, 1 500 Kč, 2 120 Kč

Velikost nádoby 240 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
4 840 Kč, 2 640 Kč, 3 740 Kč

Pronájem nádoby 180 Kč.

Cena pro chataře a zahrádkáře – 400 Kč.

I v roce 2020 proběhne dvakrát mobilní svoz nebezpečného odpadu a dvakrát bude vždy na 3 dny umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. O přesných termínech budeme informovat prostřednictvím Velichovských novin.Oprava střechy kostela

Letos byly hvězdy kostelu Nanebevzetí Panny Marie příznivě nakloněny. Podařilo se nám získat dotace jak z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR, tak od Karlovarského kraje. Díky nim byla položena nová krytina na takřka celé druhé polovině střechy hlavní lodi. Ze strany Národního památkového ústavu v Lokti ani orgánu státní památkové péče nejsou k probíhající opravě žádné připomínky. Celkové náklady letošní opravy byly něco málo přes 600 tisíc korun, Ministerstvo kultury ČR poskytlo 250 tis. Kč, Karlovarský kraj 200 tis. Kč.
Dotace na čerpadla

Karlovarský kraj poskytl v roce 2019 obci dotaci na nákup čerpadel pro JSDH Velichov. Pořízena tak byla elektrická čerpadla (kalové a ponorné) pro čerpání vody ze zatopených prostor. Cena za pořízení je 28 532 Kč, dotace byla ve výši 20 800 Kč.
Oprava komunikací

Karlovarský kraj podpořil v roce 2019 naši obec v opravě komunikací. Letos se tak nového povrchu dočkala komunikace kolem kostela a u hřbitova, na druhém konci vesnice pak cesta směrem ke kopci, kterému nikdo neřekne jinak, než „Králák“. Všechny inženýrské sítě jsou v těchto lokalitách již položeny, snad tedy budou nově opravené komunikace sloužit všem co nejdéle.
Z programu obnovy venkova obec získala dotaci ve výši 222 590 Kč – komunikace u kostela a hřbitova, z programu na podporu, opravy a stavební úpravy místních komunikací dotaci ve výši 114 387 Kč – komunikace u garáží (Králák).
Oprava komunikace na Vinohradech

Díky dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 202 tis. Kč byla letos opravena část komunikace na pozemku p. č. 1047/1 v k. ú. Velichov – na Vinohradech. Celkové náklady na akci činily takřka 600 tisíc korun. V rámci opravy byly doplněny obrubníky, žlabové tvárnice, upraveny výšky poklopů a položen nový asfaltový povrch.
Starostka a místostarosta obce

V pondělí 5. listopadu 2018 byla na ustavujícím jednání Zastupitelstva obce Velichov zvolena starostkou Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, místostarostou obce Jan Škuthan.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miroslav Kučera, členy Bc. Lydie Kučerová a Jiří Bitman. Předsedkyní finančního výboru Mgr. Hana Švejstilová a členy Bc. Jan Javůrek a Jiří Radakovič.Upozornění

Našli jste na webu obce svou fotografii a nesouhlasíte s jejím zveřejněním? Na žádost bude fotografie odstraněna. Obraťte se na nás telefonicky – 353 942 105, popř. na e-mail obec (at) velichov­.cz.
Výsledky voleb do ZO

Kompletní volební výsledky voleb do Zastupitelstva obce Velichov zveřejněny na úřední desce, kde najdete hlasy i pro ostatní kandidáty a pořadí náhradníků.
Mandáty získali:
Markéta Sinkulová Moravcová – 198 hlasů
Lydie Kučerová – 176 hlasů
Jan Javůrek – 166 hlasů
Miroslav Kučera – 154 hlasů
Jan Škuthan – 142 hlasů
Hana Švejstilová – 102 hlasů
Pavel Reiger – 95 hlasů
Jiří Bitman – 92 hlasů
Dušan Krivoš – 60 hlasů

Volební účast 65,45%Dotace na opravu kostela

I v roce 2017 pokračují práce na opravě kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ministerstvo kultury ČR poskytlo prostřednictvím Havarijního programu dotaci ve výši 200 tis. Kč, Karlovarský kraj podpořil opravu částkou 160 tis. Kč. Střecha presbytáře je již nyní kompletně opravená – včetně krytiny a klempířských prvků, na části hlavní lodi byly provedeny tesařské práce.


Partnerská spolupráce obcí

Od 23. do 27. srpna 2017 se konalo v naší partnerské obci Pleš (Slovensko) Setkání přeshraničního partnerství. Zde jsou k dispozici tiskové zprávy ve slovenském a maďarském jazyce.
Dotace na věcné vybavení JSDH Velichov

Díky dotaci od Karlovarské kraje ve výši 34 400 Kč bude i letos dovybavena JSDH Velichov, konkrétně budou pořízeny dva zásahové komplety, jeden zásahový kabát a tři páry obuvi.Dotace na podrobný návrh cyklostezky

Karlovarský kraj poskytnul v roce 2017 Obci Velichov dotaci ze svého rozpočtu ve výši 200 tis. Kč. Díky této dotaci bude pořízen podrobný návrh cyklostezky Ohře na části území obce Velichov – od rybníčku k mostu.Ceny za svoz odpadů v roce 2019

Ceny za svoz odpadů pro rok 2019 zůstávají stejné, jako v minulém roce. Částku uhraďte do 31. března 2019 v hotovosti do pokladny OÚ nebo převodem na účet 43–3210410247­/0100, variabilním symbolem je číslo smlouvy, příp. napište do zprávy pro příjemce číslo popisné. Vývoz odpadních nádob s četností 1×14 dní a kombinace bude probíhat každý lichý týden.

Velikost nádoby 60 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 400 Kč, 900 Kč, 1 200 Kč

Velikost nádoby 80 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
1 800 Kč, 1 100 Kč, 1 500 Kč

Velikost nádoby 110/ 120 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
2 320 Kč, 1 360 Kč, 1 920 Kč

Velikost nádoby 240 litrů
1× týdně, 1×14 dní, kombinace
4 400 Kč, 2 400 Kč, 3 400 Kč

Pronájem nádoby 180 Kč.

Cena pro chataře a zahrádkáře – 400 Kč.

I v roce 2019 proběhne dvakrát mobilní svoz nebezpečného odpadu a dvakrát bude vždy na 3 dny umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. O přesných termínech budeme informovat prostřednictvím Velichovských novin.Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie

Díky dotaci od Karlovarského kraje ve výši 200 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR, konkrétně z Havarijního programu, která nám byla ve výši 200 tis. Kč přiklepnuta v září letošního roku, pokračují i letos práce na opravě krovu a střechy našeho kostela.
Práce byly realizovány v rozsahu presbytáře a zákristie – demontáž původní střešní krytiny, bednění, výměna tesařských konstrukcí krovu, montáž nového bednění a klempířské konstrukce.Dotace na věcné vybavení

I v letošním roce pomohl Karlovarský kraj Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Velichov. Konkrétně částkou ve výši 42 220 Kč, za kterou bylo dovybaveno hasičské auto elektrocentrálou, světelnou rampou, čtyřdílným nastavovacím žebříkem a jedním párem savic.
Zrušení telefonního čísla

Od 21. října 2016 je zrušeno telefonní číslo 353 942 232. Pevná linka OÚ Velichov 353 942 105 zůstává funkční.Velichovský triatlon

6. ročník Velichovského triatlonu je již minulostí. Porovnat své výsledky můžete zde. Dětský duatlon zde.
Putovní pohár na rok odcestoval do Kyselky. Tak příští rok ve stejnou dobu – první neděle v září!Informace o nalezených psech a kočkách

Ztratil se Vám pes? Psi odchycení ve Velichově jsou umístěni v útulku Bety v Ostrově.
V případě, že hledáte kočku, obraťte se na kontakty Ostrovského Macíka. Aktuální informace o nalezených psech a kočkách zveřejňujeme i na facebookovém profilu Velichova.Odznaky se znakem Velichova


Chcete-li rozšířit svou sbírku odznaků, navštivte OÚ ve Velichově. Obec pořídila odznaky se znakem Velichova. Jsou ve trojím barevném provedení – červený, bílý nebo černý proužek se zlatým nápisem, rozměr 17×23 mm. Odznak můžete zakoupit na úřadě za 30 Kč.
Pokud pošlete obálku s odpovídající částkou a ofrankovanou obálkou s vaší adresou, pošleme odznak poštou.Akce v amfiteátru Hospody U Lípy

Aktuální informace o akcích pořádaných v amfiteátru nebo na sále Hospody U Lípy najdete na webu zde.Zajímavé knižní tituly

Hledáte tip na zajímavý dárek? Na OÚ prodáváme knihu o životě Dr. Josefa Löschnera (300 Kč).

V knihovně můžete zakoupit vázané nebo brožované vydání Kroniky Vojenských lesů a statků Velichov a Karlovy Vary. Kronika byla vydána při příležitosti uplynutí 60 let od založení podniku. Knihovna je otevřena v úterý od 16 do 19 a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin.


Partnerská spolupráce obcí

V rámci programu „Evropa pro občany – With the support of the Europe Citizens Programme of the European Union“ se ve dnech od 26. do 30. června 2013 uskutečnilo ve slovenské obci Pleš "STRETNUTIE CEZHRANIČNÉHO PARTNERSTVA“.

V rámci střetnutí byla podepsána parnterská smlouva mezi obcemi Velichov a Pleš. Fotografie z této akce jsou zveřejny ve Velichovských novinách a brzy je naleznete ve fotogalerii.Územní plán Velichov

Zastupitelstvo obce Velichov schválilo na svém 20. jednání dne 29. dubna 2013 nový Územní plán Velichova. Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2013 – Územního plánu Velichov, je zveřejněna do 15. května 2013 na úřední desce, úplné znění ÚP naleznete v záložce Územní plán.


Informace přímo do Vašeho mobilu

Obec Velichov zavedla pro lepší informovanost svých občanů SMS InfoKanál. Účelem je informovat o aktuálních důležitých událostech v obci pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů.Změna bankovního spojení

Platby za svoz odpadů, nájmy pozemků a za psy poukazujte na nový účet obce Velichov vedený u Komerční banky, a.s.

43–3210410247­/0100
Velká voda ve Velichově

Od 14. do 16. ledna 2011 se Velichovem prohnala velká voda. Fotografie z tohoto víkendu si můžete prohlédnout v záložce fotogalerie.Sdružení Krušné hory – západ

Obec Velichov se hlásí k projektu Sdružení Krušné hory – západ „Místní agenda 21 v regionu Krušné hory – západ“, Projekt je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČRKatalog knih

V místní knihovně ve Velichově postupně probíhá díky dotaci Ministersta kultury ČR její automatizace. První vlaštovkou je on-line katalog knih, které jsou v knihovně k dispozici. Katalog naleznete na webových stránkách www.velichov.cz/kni­hovna.Pálení suchých rostlinných materiálů

Poslední dobou se množí dotazy ohledně pálení suchých rostlinných materiálů – je možné pálit na zahradě větve nebo vyhrabanou trávu?

Obec Velichov nemá vyhlášku, která by upravovala, případně zakazovala, pálení suchých rostlinných materiálů, zároveň obec nemá zajištěný jiný způsob pro jejich odstranění. Proto je tedy možné na své zahradě suché větve pálit. Rozhodně byste ale měli přihlédnout ke klimatickým podmínkám,vege­tačnímu období a hustotě zástavby.

Znamená to, že s pálením počkáte na „příznivý vítr“ a rozhodně nezačnete v sobotu ráno a neskončíte v neděli večer. Obtěžovat sousedy celý víkend nepřiměřeným dýmem by se vám také nemuselo vyplatit.Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz