» Úvodní strana » Úřední deska


Úřední deska

Vyvěšeno Popis dokumentu Typ
14.03.2018 Dražební vyhláška - podíl o velikosti 1/3 na pozemku st. č. 234 a p. č. 1135 v k. ú. Velichov   pdf
13.03.2018 Oznámení o svolání 25. jednání ZO - 21. března 2018   pdf
07.02.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018   doc
02.02.2018 Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa - do 30. dubna 2018   pdf
16.01.2018 Informace o vyhlášených a připravovaných výzvách MAS Krušné hory, o. p. s.   pdf
29.12.2017 Schválený rozpočet obce Velichov na rok 2018   pdf
28.12.2017 Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů SKHZ   pdf
04.12.2017 Oznámení - zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním   pdf
28.11.2017 Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p. č. 897/1 v k. ú. Velichov - SPÚ ČR   pdf
06.09.2017 Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů VSOZČ   pdf
10.08.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SKHZ za rok 2016   pdf
10.08.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu VSOZČ za rok 2016   pdf
12.07.2017 Schválený závěrečný účet obce za rok 2016   pdf
03.07.2017 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací v k. ú. Velichov   pdf
28.02.2017 Rozpočtový výhled obce Velichov na období 2017 – 2019   pdf

Archiv

Vyvěšeno Sejmuto Popis dokumentu Typ
13.02.2018 23.02.2018 Program 10. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22. 2. 2018   pdf
09.02.2018 09.03.2018 Vyrozumění a výzva - uplatnění práva osoby zúčastněné na řízení   pdf
07.02.2018 22.02.2018 Usnesení z 24. jednání ZO   doc
23.01.2018 01.02.2018 Oznámení o svolání 24. jednání ZO - 31. ledna 2018   pdf
16.01.2018 25.01.2018 Program 9. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 25. 1. 2018   pdf
29.12.2017 15.12.2017 Usnesení z 23. jednání ZO   doc
28.12.2017 27.01.2018 Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR   pdf
20.12.2017 04.01.2018 Nové rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa   pdf
15.12.2017 31.12.2017 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   pdf
12.12.2017 21.12.2017 Oznámení o svolání 23. jednání ZO Velichov - 20. prosince 2017   pdf
04.12.2017 21.12.2017 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2018   pdf
30.11.2017 18.12.2017 Záměr obce vypůjčit části pozemků p. č. 52/1, 68/1 a 1103 v k. ú. Velichov   pdf
30.11.2017 18.12.2017 Záměr obce vypůjčit části pozemků p. č. st. 18 a 1047/2 v k. ú. Velichov   pdf
28.11.2017 13.12.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR   pdf
20.11.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017   doc
20.11.2017 06.12.2017 Záměr obce bezúplatně převést pozemek p. č. 21/1 v k. ú. Velichov SPÚ ČR   pdf
20.11.2017 06.12.2017 Usnesení z 22. jednání ZO   doc
15.11.2017 3011.2017 Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa   pdf
13.11.2017 30.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta republiky   pdf
10.11.2017 26.11.2017 Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2018   pdf
09.11.2017 24.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VSOZČ na roky 2019 - 2021   pdf
09.11.2017 24.11.2017 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2018   pdf
09.11.2017 09.12.2017 Tisková zpráva MAS Krušné hory, o. p. s. - MAP   pdf
09.11.2017 27.11.2017 Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území ČR ke zpracování těžeb   pdf
07.11.2017 16.11.2017 Oznámení o svolání 22. jednání ZO Velichov - 15. listopadu 2017   pdf
24.10.2017 10.11.2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   jpg
18.10.2017 02.11.2017 Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 1. listopadu 2017   pdf
18.10.2017 18.11.2017 Tisková zpráva MAS Krušné hory, o. p. s.   pdf
06.10.2017 23.11.2017 Dražební vyhláška - 22. 11. 2017   pdf
05.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   pdf
25.09.2017 31.12.2017 Úpravy rozpočtu č. 5/2017   doc
25.09.2017 10.10.2017 Usnesení z 21. jednání ZO   doc
22.09.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2017 - SKHZ   pdf
18.09.2017 15.11.2017 Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
18.09.2017 18.10.2017 Informace o realizaci Místního akčního plánu   doc
15.09.2017 11.10.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy MZe ČR - zastavení těžeb   pdf
12.09.2017 21.09.2017 Oznámení o svolání 21. jednání ZO Velichov - 20. září 2017   pdf
05.09.2017 21.09.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PS PČR   pdf
29.08.2017 08.09.2017 Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 7. září 2017   pdf
21.08.2017 11.09.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PS PČR   pdf
08.08.2017 24.08.2017 Usnesení z 20. jednání ZO   doc
08.08.2017 31.12.2017 Úpravy rozpočtu č. 4/2017   doc
08.08.2017 31.08.2017 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Velichov   pdf
02.08.2017 17.08.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje   pdf
24.07.2017 07.09.2017 Dražební vyhláška - podíl 2/3 na pozemku p. č. st. 234 v k. ú. Velichov, jehož součástí je stavba ev.č. 44   pdf
18.07.2017 27.07.2017 Oznámení o svolání 20. jednání ZO - 26. července 2017   pdf
12.07.2017 26.07.2017 Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 26. července 2017   doc
10.07.2017 26.07.2017 Záměr obce pronajmout části pozemků p. č. 910/2 a 1086/1 v k. ú. Velichov   pdf
10.07.2017 26.07.2017 Záměr obce pronajmout část nebytových prostorů sloužících k podnikání v č. p. 2 ve Velichově   pdf
30.06.2017 31.12.2017 Úprava rozpočtu č. 3/2017   doc
30.06.2017 15.07.2017 Usnesení z 19. jednání ZO   doc
20.06.2017 29.06.2017 Oznámení o svolání 19. jednání ZO - 28. června 2017   pdf
09.06.2017 29.06.2017 Závěrečný účet obce Velichov za rok 2016   pdf
08.06.2017 23.06.2017 Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22. 6. 2017   pdf
25.05.2017 10.6.2017 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu VSOZČ za rok 2016   pdf
17.05.2017 31.12.2017 Úpravy rozpočtu č. 2/2017   doc
17.05.2017 02.06.2017 Usnesení z 18. jednání ZO   doc
15.05.2017 31.05.2017 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 1134 v k. ú. Velichov   pdf
15.05.2017 31.05.2017 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu SKHZ za rok 2016   pdf
15.05.2017 06.06.2017 Závěrečný účet SKHZ za rok 2016   pdf
28.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2017   pdf
17.03.2017 31.12.2017 Úprava rozpočtu č. 1/2017   doc
28.02.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet Obce Velichov na rok 2017   pdf
03.05.2017 11.05.2017 Oznámení o svolání 18. jednání ZO - 10. května 2017   pdf
10.04.2017 30.04.2017 Informace o možnosti podání žádosti o dotaci pro subjekty z území MAS Krušné hory   pdf
05.04.2017 20.04.2017 Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 20. dubna 2017   pdf
29.03.2017 13.04.2017 Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací o činnosti obce dle zák. č. 106/1999 Sb.   pdf
29.03.2017 29.04.2017 Tisková zpráva - IV. Kulatý stůl aktérů vzdělávání - Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov   pdf
27.03.2017 12.04.2017 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 948/13 v k. ú. Velichov   pdf
17.03.2017 02.04.2017 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby v rozpočtu obce Velichov na rok 2017   doc
17.03.2017 02.04.2017 Usnesení ze 17. jednání ZO   doc
17.03.2017 2.4.2017 MěÚ Ostrov - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci pro VAK K.Vary   pdf
28.2.2017 16.03.2017 Návrh opatření obecné povahy - zrušení ochranného pásma vodního zdroje Velichov   pdf
27.02.2017 08.03.2017 Oznámení o svolání 17. jednání ZO - 8. března 2017   pdf
20.02.2017 20.03.2017 Tisková zpráva - dosavadní průběh projektu OP VVV Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov   pdf
09.02.2017 24.02.2017 Program 2. zasedání ZKK - 23. února 2017   doc
29.12.2016 15.01.2017 Usnesení z 16. jednání ZO   doc
15.12.2016 31.12.2016 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   pdf
12.12.2016 21.12.2016 Program 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 20. prosince 2016   doc
09.12.2016 20.12.2016 Oznámení o svolání 16. jednání ZO - 19. prosince 2016   pdf
02.12.2016 19.12.2016 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2017   pdf
18.11.2016 05.12.2016 Usnesení z 15. jednání ZO   doc
14.11.2016 30.11.2016 Záměr obce pronajmout části pozemků p. č. 1065 a 480 v k. ú. Velichov   pdf
14.11.2016 30.11.2016 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 279/1 v k. ú. Velichov   pdf
14.11.2016 30.11.2016 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 291 v k. ú. Velichov   pdf
11.11.2016 22.11.2016 Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22. listopadu 2016   pdf
09.11.2016 25.11.2016 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2017   pdf
09.11.2016 25.11.2016 Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2017   pdf
01.11.2016 10.11.2016 Oznámení o svolání 15. jednání ZO - 9. listopadu 2016   pdf
21.10.2016 21.11.2016 Tisková zpráva - III. Kulatý stůl aktérů vzdělávání - Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov   pdf
05.10.2016 06.11.2016 Tisková zpráva - II. Kulatý stůl aktérů vzdělávání - Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov   pdf
22.09.2016 13.10.2016 Plánek k přerušení dodávky elektřiny - 12. října 2016   jpg
22.09.2016 12.10.2016 Informace o přerušení dodávky elektřiny - 12. října 2016   pdf
22.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva Karlovarského kraje   pdf
20.09.2016 06.10.2016 Usnesení z 14. jednání ZO   doc
20.09.2016 06.10.2016 Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Karlovy Vary   pdf
12.09.2016 16.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
02.09.2016 13.09.2016 Oznámení o svolání 14. jednání ZO - 12. září 2016   pdf
31.08.2016 12.09.2016 Zadávací podmínky akce "Velichov - Revitalizace obytné zóny u panelového domu a bytovek - II. etapa"   pdf
29.08.2016 30.09.2016 Tisková zpráva - I. Kulatý stůl aktérů vzdělávání - Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov   pdf
29.08.2016 08.09.2016 Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 8. září 2016   doc
24.08.2016 09.09.2016 Záměr obce směnit pozemky p. č. 628 a 655 v k. ú. Velichov za pozemek p. č. 589/1 v k. ú. Velichov   pdf
22.08.2016 06.09.2016 Usnesení z 13. jednání ZO   doc
09.08.2016 18.08.2016 Oznámení o svolání 13. jednání ZO - 17. srpna 2016   pdf
02.08.2016 18.08.2016 Záměr obce prodat části pozemků p. č. 1071 a 1076/4 v k. ú. Velichov   pdf
27.07.2016 12.08.2016 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   pdf
08.07.2016 25.07.2016 Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Karlovy Vary   pdf
08.07.2016 24.07.2016 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   pdf
08.07.2016 27.07.2016 Příloha k OOP - návrh přechodného dopravního značení   pdf
17.06.2016 04.07.2016 Usnesení z 12. jednání ZO   doc
13.06.2016 13.07.2016 Informace k nabídce pozemků SPÚ   pdf
13.06.2016 13.07.2016 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím   pdf
03.06.2016 14.06.2016 Oznámení o svolání 12. jednání ZO - 13. června 2016   pdf
16.05.2016 31.05.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04   pdf
16.05.2016 31.05.2016 Závěrečný účet obce Velichov za rok 2015   pdf
10.05.2016 24.05.2016 Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 23. května 2016   pdf
06.05.2016 31.05.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 30. 5. 2016   pdf
06.05.2016 31.05.2016 Orientační plánek - odstávka elektrické energie 30. 5. 2016   pdf
03.05.2016 18.05.2016 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SKHZ za rok 2015   pdf
03.05.2016 18.05.2016 Závěrečný účet SKHZ za rok 2015   pdf
03.05.2016 18.05.2016 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VSOZČ za rok 2015   pdf
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška FÚ - informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí pro rok 2016   pdf
29.04.2016 30.05.2016 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016   pdf
29.04.2016 30.05.2016 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016   pdf
18.04.2016 02.05.2016 Usnesení z 11. jednání ZO   doc
01.04.2016 12.04.2016 Oznámení o svolání 11. jednání ZO - 11. dubna 2016   pdf
22.03.2016 08.04.2016 Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 7. dubna 2016   doc
10.03.2016 29.03.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci   pdf
01.03.2016 01.04.2016 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - březen 2016   pdf
29.02.2016 03.04.2016 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   pdf
29.02.2016 15.03.2016 Usnesení z 10. jednání ZO   doc
16.02.2016 25.02.2016 Oznámení o svolání 10. jednání ZO - 24. února 2016   pdf
10.02.2016 26.02.2016 Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 25. února 2016   doc
01.02.2016 29.02.2016 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - únor 2016   pdf
13.01.2016 29.01.2016 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje   pdf
13.01.2016 29.01.2016 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry   pdf
13.01.2016 29.01.2016 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe   pdf
13.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy (Národní plán povodí Labe...)   pdf
04.01.2016 01.02.2016 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - leden 2016   pdf
04.01.2016 22.01.2016 Program 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 21. ledna 2016   doc
23.12.2015 08.01.2016 Usnesení z 9. jednání ZO   doc
18.12.2015 04.01.2016 Stanovisko k návrhu Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje   pdf
10.12.2015 21.12.2015 Oznámení o svolání 9. jednání ZO - 21. prosince 2015   pdf
03.12.2015 21.12.2015 Návrh rozpočtového výhledu obce Velichov na období 2017 - 2019   pdf
03.12.2015 21.12.2015 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2016   pdf
30.11.2015 04.01.2016 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - prosinec 2015   pdf
30.11.2015 20.01.2016 Dražební vyhláška - elektronická dražba 20. 1. 2016   pdf
24.11.2015 10.12.2015 Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2015   pdf
24.11.2015 04.12.2015 Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 3. 12. 2015   pdf
23.11.2015 09.12.2015 Územní souhlas veřejnou vyhláškou - Velichov - přeložka kanalizační přípojky pro čp. 124, 125, 126   pdf
09.11.2015 24.11.2015 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2016   pdf
09.11.2015 24.11.2015 Návrh rozpočtového výhledu VSOZČ na období 2017 - 2020   pdf
05.11.2015 23.11.2015 Usnesení z 8. jednání ZO   doc
05.11.2015 23.11.2015 Záměr obce propachtovat pozemek p. č. 967/5 v k. ú. Velichov   pdf
05.11.2015 23.11.2015 Záměr obce propachtovat pozemky p. č. 342/1, 342/2 a 342/3 v k. ú. Velichov   pdf
02.11.2015 01.12.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - listopad 2015   pdf
02.11.2015 18.11.2015 Informace o návrhu Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí   pdf
23.10.2015 03.11.2015 Oznámení o svolání 8. jednání ZO - 2. listopadu 2015   pdf
19.10.2015 06.11.2015 Přerušení dodávky elektřiny - 5. listopadu 2015 - plánek   pdf
19.10.2015 05.11.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 5. listopadu 2015   pdf
07.10.2015 23.10.2015 Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22. 10. 2015   pdf
07.10.2015 02.11.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - říjen 2015   pdf
06.10.2015 22.10.2015 Přerušení dodávky elektřiny - 21. října 2015 - plánek   pdf
06.10.2015 22.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 21. října 2015   pdf
30.09.2015 16.10.2015 Přerušení dodávky elektřiny - 15. října 2015 - plánek II. lokality   pdf
30.09.2015 16.10.2015 Přerušení dodávky elektřiny - 15. října 2015 - plánek I. lokality   pdf
30.09.2015 16.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 15. října 2015   pdf
30.09.2015 15.10.2015 Přerušení dodávky elektřiny - 14. října 2015 - plánek   pdf
30.09.2015 15.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 14. října 2015   pdf
24.09.2015 06.10.2015 Přerušení dodávky elektřiny - 5. a 6. října 2015 - plánek   pdf
24.09.2015 06.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 5. a 6. října 2015   pdf
22.09.2015 02.11.2015 Záměr obce pronajmout byt 2 + 1 v čp. 13 ve Velichově   pdf
21.09.2015 07.10.2015 Záměr obce propachtovat pozemek p. č. 608 v k. ú. Velichov   pdf
21.09.2015 07.10.2015 Záměr obce pronajmout části pozemků p. č. 74/2 a 1126 v k. ú. Velichov   pdf
14.09.2015 29.09.2015 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 948/13 v k. ú. Velichov   pdf
14.09.2015 29.09.2015 Usnesení ze 7. jednání ZO   doc
11.09.2015 15.11.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
02.09.2015 01.10.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - září 2015   pdf
01.09.2015 10.09.2015 Oznámení o svolání 7. jednání ZO - 9. září 2015   pdf
26.08.2015 09.09.2015 Rozpočtový výhled SKHZ na období 2016 - 2019   pdf
25.08.2015 09.09.2015 Závěr zjišťovacího řízení - Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje   pdf
25.08.2015 11.09.2015 Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 10. 9. 2015   doc
18.08.2015 25.08.2015 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2015 o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů   pdf
07.08.2015 31.08.2015 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 1/2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů   pdf
07.08.2015 31.08.2015 Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2015 - zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   pdf
31.07.2015 01.09.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - srpen 2015   pdf
21.07.2015 06.08.2015 Usnesení z 6. jednání ZO   doc
20.07.2015 05.08.2015 Oznámení Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje   pdf
13.07.2015 14.08.2015 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04   pdf
13.07.2015 14.08.2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad   pdf
10.07.2015 21.07.2015 Oznámení o svolání 6. jednání ZO - 20. července 2015   pdf
08.07.2015 24.07.2015 Záměr obce prodat část pozemku p. č. 1141/14 v k. ú. Velichov dotčenou stavbou rekreační chaty   pdf
08.07.2015 24.07.2015 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Velichov   pdf
08.07.2015 01.08.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - červenec 2015   pdf
08.07.2015 17.07.2015 Zadávací podmínky - oprava místní komunikace p. č. 1084 v k. ú. Velichov   pdf
08.07.2015 17.07.2015 Výkaz výměr - oprava místní komunikace p. č. 1084 v k. ú. Velichov   xls
25.06.2015 14.07.2015 Usnesení z 5. jednání ZO   doc
08.06.2015 17.06.2015 Oznámení o svolání 5. jednání ZO - 17. června 2015   pdf
08.06.2015 31.08.2015 Upozornění na povinnosti vlastníků, příp. nájemců zemědělských pozemků   pdf
28.05.2015 06.06.2015 KHZ Karlovarského kraje - Pozvánka na zkoušku ze znalostí hub v roce 2015   doc
26.05.2015 1.07.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - červen 2015   pdf
26.05.2015 12.6.2015 Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 11. 6. 2015   doc
18.05.2015 03.06.2015 Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů...   pdf
15.05.2015 01.06.2015 Závěrečný účet SKHZ za rok 2014   pdf
15.05.2015 01.06.2015 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SKHZ za rok 2014   pdf
13.05.2015 29.05.2015 Závěrečný účet obce Velichov za rok 2014   pdf
12.05.2015 29.05.2015 Záměr obce směnit části pozemku p. č. 765/4 za části pozemku p. č. 1086/2 v k. ú. Velichov   pdf
12.05.2015 29.05.2015 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VSOZČ za rok 2014   pdf
06.05.2015 22.05.2015 Záměr obce prodat pozemek p. č. 783/37 oddělený z pozemku p. č. 783/2 v k. ú. Velichov   pdf
05.05.2015 21.05.2015 Usnesení ze 4. jednání ZO   doc
30.0.42015 01.06.2015 FÚ K.V - pokyny k dani z nemovitých věcí rok 2015 - zasílání složenek   pdf
30.04.2015 01.06.2015 FÚ K.V - pokyny k dani z nemovitých věcí rok 2015   pdf
30.04.2015 01.06.2015 FÚ K.V. - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí pro rok 2015   pdf
28.04.2015 01.06.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - květen 2015   pdf
24.04.2015 05.05.2015 Oznámení o svolání 4. jednání ZO - 4. května 2015   pdf
14.04.2015 05.05.2015 Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS Krušné hory   pdf
14.04.2015 23.04.2015 Pozvánka na Workshop k tématu Veřejná správa - 23. 4. 2015   doc
14.04.2015 28.04.2015 Pozvánka na Workshop pro oblast zájmu - sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity - 28. 4. 2015   doc
14.04.2015 29.04.2015 Pozvánka na Workshop na téma Udržitelný venkov - 29. 4. 2015   doc
14.04.2015 05.05.2015 Pozvánka na Komunitně - plánovací setkání - 5. 5. 2015   doc
01.04.2015 17.04.2015 OZV obce Velichov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání...   pdf
01.04.2015 20.04.2015 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1141/14 v k. ú. Velichov   pdf
01.04.2015 16.04.2015 Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe   pdf
01.04.2015 22.06.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe   pdf
31.03.2015 30.04.2015 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   pdf
30.03.2015 14.04.2015 Usnesení z 3. jednání ZO   doc
25.03.2015 4.05.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - duben 2015   pdf
25.03.2015 17.04.2015 Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 16. 4. 2015   doc
17.03.2015 26.03.2015 Oznámení o svolání 3. jednání ZO - 25. března 2015   pdf
09.03.2015 25.03.2015 Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.   pdf
25.02.2015 13.03.2015 Záměr obce pronajmout pozemky p. č. 954/16 a 955 v k. ú. Velichov   pdf
25.02.2015 01.04.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - březen 2015   pdf
16.02.2015 27.02.2015 Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje   doc
03.02.2015 19.02.2015 Usnesení z 2. jednání ZO   doc
29.01.2015 13.02.2015 Program 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 12. února 2015   doc
29.01.2015 02.03.2015 Zabezpečení výcviku ve VVP Hradiště - únor 2015   pdf
20.01.2015 28.01.2015 Oznámení o svolání 2. jednání ZO Velichov - 28. ledna 2015   pdf
19.01.2015 28.01.2015 Zadávací podmínky akce "Velichov - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, oprava střechy a krovu"   pdf
05.01.2015 2.2.2015 Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště – leden 2015   pdf
05.01.2015 21.01.2015 Záměr obce pronajmout pozemky p. č. 897/6, 897/11, 897/12, 897/13, 897/26, 897/27 v k. ú. Velichov   pdf
05.01.2015 21.01.2015 Záměr obce pronajmout pozemky p. č. 954/15 a p. č. 959/3 v k. ú. Velichov   pdf
19.12.2014 05.01.2015 Usnesení z 1. jednání ZO   doc
09.12.2014 18.12.2014 Oznámení o svolání 1. zasedání ZO Velichov - 17. prosince 2014   pdf
01.12.2014 17.12.2014 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2015   pdf
01.12.2014 18.12.2014 Návrh rozpočtu Sdružení Krušné hory - západ na rok 2015   pdf
27.11.2014 2.1.2015 Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště – měsíc prosinec 2014   pdf
27.11.2014 13.12.2014 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2015   pdf
25.11.2014 11.12.2014 Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 11. prosince 2014   doc
13.11.2014 28.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Velichov   doc
1.11.2014 1.12.2014 Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště – měsíc listopad 2014   pdf
31.10.2014 10.11.2014 Oznámení o svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velichov - 10. listopadu 2014   pdf
11.10.2014 26.10.2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Velichov   pdf
06.10.2014 16.10.2014 Program jednání 6. Zastupitelstva Karlovarského kraje - 16.10.2014   doc
01.10.2014 06.11.2014 Oznámení - omezení vstupu na území vojenského újezdu Hradiště   pdf
01.10.2014 03.11.2014 Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště – měsíc říjen 2014   pdf
26.09.2014 13.10.2014 Usnesení z 31. jednání ZO   doc
24.09.2014 11.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí   pdf
24.09.2014 05.11.2014 Oznámení o konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické (byt v č. p. 125)   pdf
17.09.2014 24.09.2014 Oznámení o svolání 31. jednání ZO - 24. září 2014   pdf
11.09.2014 15.11.2014 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
31.08.2014 01.10.2014 Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště – měsíc září 2014   pdf
27.08.2014 15.09.2014 Usnesení z 30. jednání ZO   doc
26.08.2014 11.09.2014 Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do zastupitelstva obce   pdf
19.08.2014 04.08.2014 Program jednání 5. Zastupitelstva Karlovarského kraje - 3. 9. 2014   pdf
11.08.2014 27.08.2014 Informace o počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev obcí   pdf
05.08.2014 13.08.2014 Oznámení o svolání 30. jednání ZO - 13. srpna 2014   pdf
01.08.2014 01.09.2014 Zabezpečení výcviku ve vojenském újezdu Hradiště – měsíc srpen 2014   pdf
17.07.2014 06.08.2014 Oznámení MěÚ Ostrov - volby do zastupitelstva obce   pdf
17.07.2014 04.08.2014 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 4/1 v k. ú. Velichov   pdf
04.07.2014 01.08.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - červenec 2014   pdf
03.07.2014 19.07.2014 Usnesení z 29. jednání ZO   doc
13.06.2014 24.06.2014 Oznámení o svolání 29. jednání ZO - 23. června 2014   pdf
12.06.2014 24.06.2014 Zadávací podmínky - Revitalizace obytné zóny - I. etapa   pdf
11.06.2014 12.06.2014 Odročení dražebního jednání stanoveného na 11. 6. 2014 na neurčito   pdf
10.06.2014 20.06.2014 Zadávací podmínky - Dětské hřiště ve Velichově   pdf
06.06.2014 28.06.2014 Oznámení - omezení vstupu na území VÚ Hradiště - 16. - 27. 6. 2014   pdf
06.06.2014 30.06.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - červen 2014   pdf
06.06.2014 20.06.2014 Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 19. a 20. června 2014   doc
06.06.2014 22.06.2014 Závěrečný účet SKHZ za rok 2013   pdf
27.05.2014 12.06.2014 Záměr obce pronajmout část nebytových prostor č. p. 2 ve Velichově   pdf
27.05.2014 12.06.2014 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 783/2 v k. ú. Velichov   pdf
27.05.2014 12.06.2014 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 273 v k. ú. Velichov   pdf
27.05.2014 12.06.2014 Usnesení z 28. jednání ZO   doc
26.05.2014 10.06.2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu   pdf
09.05.2014 19.05.2014 Oznámení o svolání 28. jednání ZO - 19. května 2014   pdf
07.05.2014 24.05.2014 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu   pdf
07.05.2014 11.06.2014 Dražební vyhláška - 11. 6. 2014, Loket   pdf
02.05.2014 19.05.2014 Závěrečný účet obce Velichov za rok 2013   pdf
02.05.2014 02.06.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - květen 2014   pdf
30.04.2014 03.06.2014 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2014   pdf
28.04.2014 06.05.2014 Program 2. náhradního jednání 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 5. května 2014   doc
22.04.2014 07.05.2014 Závěrečný účet VSOZČ za rok 2014   pdf
14.04.2014 25.04.2014 Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 24. dubna 2014   doc
14.04.2014 30.04.2014 OZV obce Velichov č. 1/2014 o vedení technické mapy obce   pdf
09.04.2014 22.05.2014 Dražební vyhláška - 22. května 2014 v K. Varech - pozemek p. č. 945/1 v k. ú. Velichov   pdf
08.04.2014 24.04.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu   pdf
08.04.2014 23.04.2014 Usnesení z 27. jednání ZO   doc
31.03.2014 02.05.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - duben 2014   pdf
31.03.2014 15.04.2014 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných opatření (varoáza včel)   pdf
24.03.2014 08.04.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu   pdf
21.03.2014 31.03.2014 Oznámení o svolání 27. jednání ZO - 31. března 2014   pdf
17.03.2014 17.04.2014 Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.   pdf
03.03.2014 01.04.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - březen 2014   pdf
14.02.2014 03.04.2014 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   pdf
05.02.2014 20.02.2014 Usnesení z 26. jednání ZO   doc
29.01.2014 3.3.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - únor 2014   pdf
29.01.2014 14.02.2014 Program 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 13. února 2014   doc
22.01.2014 29.01.2014 Zadávací podmínky akce „Velichov - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, oprava polychromovaného stropu lodě a podkruchtí“   doc
21.01.2014 29.01.2014 Oznámení o svolání 26. jednání ZO - 29. ledna 2014   pdf
06.01.2014 03.02.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - leden 2014   pdf
27.12.2013 13.01.2014 Usnesení z 25. jednání ZO   doc
10.12.2013 18.12.2013 Oznámení o svolání 25. jednání ZO - 18. prosince 2013   pdf
02.12.2013 18.12.2013 Návrh rozpočtu Obce Velichov na rok 2014   pdf
02.12.2013 12.12.2013 Program 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 12. prosince 2013   doc
29.11.2013 02.1.2014 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - prosinec 2013   pdf
29.11.2013 16.12.2013 Návrh rozpočtu Sdružení Krušné hory - západ na rok 2014   pdf
08.11.2013 25.11.2013 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2014   xls
08.11.2013 22.11.2013 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22. listopadu 2013   pdf
01.11.2013 02.12.2013 Ohrožený prostor - střelby VVP Hradiště - listopad 2013   pdf
01.11.2013 15.11.2013 Usnesení z 24. jednání ZO   doc
27.10.2013 13.11.2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky hlasování   doc
27.10.2013 13.11.2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Protokol ČSÚ o převzetí výsledků hlasování   pdf
27.10.2013 13.11.2013 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Velichov   pdf
15.10.2013 23.10.2013 Oznámení o svolání 24. jednání ZO - 23. října 2013   pdf
10.10.2013 26.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   pdf
01.10.2013 16.10.2013 Záměr obce směnit části pozemků p. č. 783/2 a 765/6 za pozemek p. č. 1185, vše v k. ú. Velichov   pdf
01.10.2013 01.11.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - říjen 2013   pdf
01.10.2013 16.10.2013 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 281/4 v k. ú. Velichov   pdf
26.09.2013 23.10.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 23. 10. 2013   pdf
24.09.2013 25.10.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013   pdf
24.09.2013 30.09.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v části obce "Za vodou" - 30. 9. 2013   pdf
24.09.2013 15.11.2013 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
23.09.2013 08.10.2013 Usnesení z 23. jednání ZO   doc
16.09.2013 01.10.2013 Veřejná vyhláška o provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí - likvidace bolševníku   pdf
10.09.2013 01.10.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - září 2013   pdf
10.09.2013 25.09.2013 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel   pdf
06.09.2013 16.09.2013 Oznámení o svolání 23. jednání ZO - 16. září 2013   pdf
06.09.2013 30.10.2013 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitosti, 30. 10. 2013   pdf
04.09.2013 12.09.2013 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 12. září 2013   doc
04.09.2013 20.09.2013 Dražební vyhláška - 20. 9. 2013, Přerov   pdf
21.08.2013 05.09.2013 Oznámení o místě a uložení zásilky - Jakub Langer   pdf
09.08.2013 10.09.2013 SPÚ K.Vary - veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím - informace k převodu oprávněným osobám   pdf
09.08.2013 10.09.2013 SPÚ K.Vary - veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím   pdf
09.08.2013 10.09.2013 Újezdní úřad VÚ Hradiště - omezení vstupu na území VÚ Hradiště v období 15.8.-8.9.2013   pdf
07.08.2013 20.08.2013 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 19. srpna 2013   pdf
01.08.2013 02.09.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - srpen 2013   pdf
17.07.2013 01.08.2013 Zápis z 22. jednání ZO   doc
04.07.2013 15.07.2013 Oznámení o svolání 22. jednání ZO - 15. července 2013   pdf
26.06.2013 12.07.2013 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 1047/1 v k.ú. Velichov   pdf
26.06.2013 12.07.2013 Veřejná vyhláška - záměr obce prodat pozemek p.č. 234 o výměře 198 m2 v k.ú. Velichov   pdf
26.06.2013 12.07.2013 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 765/7 v k.ú. Velichov   pdf
26.06.2013 12.07.2013 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 765/7 v k.ú. Velichov   pdf
26.06.2013 01.08.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - červenec 2013   pdf
21.06.2013 08.07.2013 Usnesení z 21. jednání ZO   doc
20.06.2013 08.07.2013 Výzva k předložení nabídky "Velichov - zpevněná plocha u OÚ"   doc
07.06.2013 17.06.2013 Oznámení o svolání 21. jednání ZO - 17. června 2013   pdf
03.06.2013 13.06.2013 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 13. června 2013   doc
03.06.2013 1.7.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - červen 2013   pdf
29.05.2013 13.06.2013 Závěrečný účet obce Velichov za rok 2012   pdf
21.05.2013 29.05.2013 Pozvánka na zkoušku ze znalosti hub - 29. května 2013   doc
20.05.2013 04.06.2013 Závěrečný účet Sdružení Krušné hory - západ za rok 2012   doc
17.05.2013 02.12.2013 Veřejná vyhláška Katastrálního úřadu v Karlových Varech - provádění zeměměřických prací ve veřejném zájmu v k.ú. Velichov v období 6-11/2013   pdf
17.05.2013 31.05.2013 Veřejná vyhláška - zveřejnění závěrečného účtu VSOZČ za rok 2012   doc
17.05.2013 17.06.2013 Nabídka pozemků Státního pozekového úřadu k náhradním restitucím   pdf
17.05.2013 17.06.2013 Informace k veřejné nabídce pozemků určených k převodu oprávněným osobám   pdf
13.05.2013 29.05.2013 Záměr obce prodat pozemek p. č. 913/15 v k. ú. Velichov o výměře 26 m2.   pdf
13.05.2013 30.06.2013 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení - II. kolo   pdf
06.05.2013 03.06.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - květen 2013   pdf
06.05.2013 03.06.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - květen 2013   pdf
06.05.2013 21.05.2013 Usnesení z 20. jednání ZO   doc
30.04.2013 15.05.2013 Obecně závazná vyhláška obce Velichov č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hra   pdf
30.04.2013 15.05.2013 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2013 - Územního plánu Velichov   pdf
19.04.2013 30.04.2013 Oznámení o svolání 20. jednání ZO - 29. dubna 2013   pdf
19.04.2013 27.05.2013 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro daň z nemovitostí na rok 2013 (zpřístupnění k nahlédnutí)   pdf
8.04.2013 19.04.2013 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 18. dubna 2013   doc
2.04.2013 2.5.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - duben 2013   pdf
29.03.2013 16.05.2013 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška nemovitosti LV 175, Velichov 98   pdf
20.03.2013 05.04.2013 Záměr obce pronajmout části pozemku p. č. 1065 v k. ú. Velichov   pdf
18.03.2013 25.03.2013 Informace o konání 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 25. března 2013   pdf
05.03.2013 20.03.2013 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (T. Baloun)   pdf
01.03.2013 16.03.2013 Usnesení z 19. jednání ZO   doc
28.02.2013 15.03.2013 Veřejná vyhláška - Stavební povolení "Velichov - Revitalizace obytné zóny u panelového domu a bytovek"   pdf
26.02.2013 2.4.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - březen 2013   pdf
20.02.2013 27.02.2013 Výzva k podání nabídky na stavební práce - "Velichov - kanalizace na levém břehu Ohře"   pdf
19.02.2013 27.02.2013 Oznámení o svolání 19. ZO - 27. února 2013   pdf
12.02.2013 03.04.2013 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   pdf
08.02.2013 31.03.2013 Oznámení VLS ČR, s. p. o uzavírání dohod o náhradě za přičlenění honebních pozemků do honitby Hradiště   pdf
04.02.2013 14.02.2013 Program zasedání 1. Zastupitelstva Karlovarského kraje - 14. 2. 2013   doc
04.02.2013 19.02.2013 Usnesení z 18. jednání ZO   doc
30.01.2013 01.03.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - únor 2013   pdf
28.01.2013 13.02.2013 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení "Velichov - Revitalizace obytné zóny u panelového domu a bytovek"   pdf
26.01.2013 11.02.2013 Výsledky II. kola volby prezidenta ČR - 25.-26. 1. 2013   doc
25.01.2013 11.02.2013 Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací o činnosti Obce Velichov dle zák. č. 106/1999 Sb.   pdf
24.01.2013 11.02.2013 Záměr obce pronajmout část objektu č. p. 132 ve Velichově – obchod   pdf
23.01.2013 07.02.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (T. Kopecký)   pdf
22.01.2013 31.01.2013 Oznámení o svolání 18. jednání ZO - 30. ledna 2013   pdf
12.01.2013 25.01.2013 Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování volebního okrsku ČSÚ do dalšího zpracování   pdf
12.01.2013 25.01.2013 Opis výsledku hlasování ve volební okrsku Velichov 11. - 12.1.2013   pdf
11.01.2013 28.01.2013 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností (Kanalizace na levém břehu Ohře)   pdf
09.01.2013 09.02.2013 Návrh koncepce Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 - 2020   pdf
07.01.2013 22.01.2013 Veřejná vyhláška - stavební povolení díla "Velichov - kanalizace na levém břehu Ohře"   pdf
28.12.2012 04.02.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - leden 2013   pdf
27.12.2012 14.01.2013 Usnesení ze 17. jednání ZO   doc
27.12.2012 28.01.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR   pdf
13.12.2012 21.12.2012 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK - volba prezidenta ČR   doc
11.12.2012 19.12.2012 Oznámení o svolání 17. jednání ZO - 19. prosince 2012   pdf
03.12.2012 19.12.2012 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2013   pdf
03.12.2012 13.12.2012 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 13. 12. 2012   doc
03.12.2012 05.12.2012 Usnesení z 16. jednání ZO   doc
03.12.2012 02.1.2013 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - prosinec 2012   pdf
03.12.2012 19.12.2012 Návrh rozpočtového výhledu obce Velichov na období 2014- 2016   pdf
29.11.2012 15.12.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Velichov - kanalizace na levém břehu Ohře"   pdf
29.11.2012 14.12.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Velichov   doc
27.11.2012 13.12.2012 Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2013   xls
27.11.2012 13.12.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky   pdf
16.11.2012 04.12.2012 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2013   xls
16.11.2012 27.11.2012 Oznámení o konání 16. jednání ZO - 26. listopadu 2012   pdf
12.11.2012 23.11.2012 Program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje   pdf
12.11.2012 28.11.2012 Stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta republiky   pdf
31.10.2012 3.12.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - listopad 2012   pdf
18.10.2012 05.11.2012 Usnesení z 15. jednání ZO   doc
15.10.2012 01.11.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - říjen 2012   pdf
15.10.2012 31.10.2012 Výsledky voleb do ZKK – preferenční hlasy   pdf
15.10.2012 31.10.2012 Výsledky voleb do ZKK - Obec Velichov (opis výsledku hlasování v okrsku)   pdf
09.10.2012 24.10.2012 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 604/2 v k. ú. Velichov   pdf
08.10.2012 24.10.2012 Záměr obce prodat část pozemku p. č. 122/3 v k. ú. Velichov (z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů)   pdf
08.10.2012 07.11.2012 Dražební vyhláška - 7. listopadu 2012 (Exekutorský úřad Cheb)   pdf
05.10.2012 15.10.2012 Oznámení o konání 15. jednání ZO - 15. října 2012   pdf
27.09.2012 15.11.2012 Výzva k ostranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ DIstribuce, a. s.   pdf
27.09.2012 13.10.2012 Informace o době a místě konání voleb   pdf
26.09.2012 15.10.2012 Výzva k předložení nabídky - Velichov - oprava povrchu návsi   pdf
19.09.2012 07.10.2012 Usnesení ze 14. jednání ZO   doc
19.09.2012 30.09.2012 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20%   pdf
07.09.2012 17.09.2012 Oznámení o konání 14. jednání ZO - 17. září 2012   pdf
05.09.2012 05.10.2012 ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 4. 10. 2012   pdf
04.09.2012 04.10.2012 ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 3. 10. 2012   pdf
04.09.2012 04.10.2012 ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 3. 10. 2012   pdf
04.09.2012 04.10.2012 ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 3. 10. 2012   pdf
04.09.2012 14.09.2012 Program 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 13. 9. 2012   doc
03.09.2012 1.10.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - září 2012   pdf
03.09.2012 03.10.2012 Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím   pdf
13.08.2012 29.08.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. - 13. října 2012   pdf
13.08.2012 31.08.2012 Záměr obce darovat části pozemků p. č. 758/1 a 758/3 v k. ú. Velichov - narovnání majetkoprávních vztahů   pdf
09.08.2012 17.08.2012 KHS Karlovarského kraje - Zkoušky ze znalostí hub v roce 2012   doc
07.08.2012 05.09.2012 Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška - 4.9.2012   pdf
31.07.2012 3.9.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - srpen 2012   pdf
16.07.2012 31.07.2012 Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit - Doupovské hory   pdf
22.06.2012 09.07.2012 Usnesení ze 13. jednání ZO   doc
20.06.2012 01.08.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - červenec 2012   pdf
18.06.2012 01.08.2012 Dražební vyhláška - 1. 8. 2012   pdf
11.06.2012 09.07.2012 Dražební vyhláška - 9. 7. 2012 (Plzeň)   pdf
08.06.2012 18.06.2012 Oznámení o konání 13. jednání ZO - 18. června 2012   pdf
04.06.2012 02.07.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - červen 2012   pdf
04.06.2012 15.06.2012 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 14. 6. 2012   doc
30.05.2012 13.06.2012 Závěrečný účet SKHZ za rok 2011   doc
16.05.2012 01.06.2012 Usnesení z 12. jednání ZO   doc
16.05.2012 29.05.2012 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 29. 5. 2012   pdf
14.05.2012 30.05.2012 OZV obce Velichov č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy   pdf
02.05.2012 01.06.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - květen 2012   pdf
02.05.2012 25.05.2012 Závěrečný účet VSOZČ za rok 2011   doc
30.04.2012 09.05.2012 Oznámení o konání 12. jednání ZO - 9. května 2012   pdf
20.04.2012 7.05.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011   pdf
20.04.2012 07.05.2012 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011   pdf
06.04.2012 16.05.2012 Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2012   pdf
06.04.2012 30.2012 Záměr obce směnit část pozemku p. č. 766/1 za část pozemku p. č. 765/3 v k. ú. Velichov dle GP č. 429-246/2011   pdf
06.04.2012 30.04.2012 Záměr obce pronajmout část nebytového prostoru v č. p 132 - kancelář   pdf
06.04.2012 30.04.2012 Záměr obce pronajmout byt 2 +1 v č. p. 13 ve Velichově   pdf
06.04.2012 22.04.2012 Usnesení z 11. jednání ZO   doc
04.04.2012 19.04.2012 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti (Richard Suk)   pdf
04.04.2012 19.04.2012 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 19. 4. 2012   doc
27.03.2012 2.5.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - duben 2012   doc
23.03.2012 03.04.2012 Oznámení o konání 11. jednání ZO - 2. dubna 2012   pdf
1.03.2012 1.04.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - březen 2012   pdf
21.02.2012 02.04.2012 Výběrové řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   pdf
21.02.2012 19.03.2012 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 765/7 v k. ú. Velichov   pdf
09.02.2012 23.02.2012 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 23. 12. 2012   doc
09.02.2012 23.02.2012 Usnesení z 10. jednání ZO   doc
07.02.2012 07.03.2012 Nabídka pozemků určených k převodu - PF ČR   pdf
07.02.2012 07.03.2012 Pravidla pro převod pozemků od PF ČR   pdf
01.02.2012 01.03.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - únor 2012   pdf
30.01.2012 05.03.2012 Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 124/2   pdf
27.01.2012 06.02.2012 Oznámení o konání 10. jednání ZO - 6. února 2012   pdf
27.01.2012 26.02.2012 Návrh zadání Územního plánu obce Velichov   pdf
10.01.2012 26.01.2012 Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2012   pdf
06.01.2012 01.02.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - leden 2012   pdf
05.01.2012 26.01.2012 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 744/2 v k. ú. Velichov   pdf
28.12.2011 14.01.2012 Usnesení z 9. jednání ZO   doc
12.12.2011 22.12.2011 Oznámení o konání 9. jednání ZO - 21. 12. 2011   pdf
12.12.2011 22.12.2011 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22. 12. 2011   doc
05.12.2011 21.12.2011 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2012   pdf
30.11.2011 02.01.2012 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - prosinec 2011   pdf
29.11.2011 15.12.2011 Návrh rozpočtového výhledu VSOZČ na období 2013 - 2017   pdf
29.11.2011 15.12.2011 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2012   pdf
25.11.2011 9.12.2011 Program 6. jednání ZKK - 8. prosince 2011   doc
1.11.2011 1.12.2011 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - listopad 2011   pdf
21.10.2011 07.11.2011 Usnesení z 8. jednání ZO   doc
04.10.2011 12.10.2011 Oznámení o konání 8. jednání ZO - 12. října 2011   pdf
04.10.2011 15.11.2011 ČEZ Distribuce, a. s. - Výzva ke kácení a okleštění stromoví   pdf
27.09.2011 01.11.2011 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - říjen 2011   pdf
06.09.2011 16.09.2011 Program jednání 5. Zastupitelstva Karlovarského kraje - 15. září 2011   doc
1.09.2011 03.10.2011 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - září 2011   pdf
19.08.2011 05.09.2011 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Stavební úpravy objektu č. p. 87 s přístavbou mateřské školy ve Velichově   pdf
25.07.2011 09.08.2011 Usnesení ze 7. jednání ZO   doc
25.07.2011 1.9.2011 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - srpen 2011   pdf
25.07.2011 09.08.2011 OZV obce Velichov č. 3/2011 o ochraně nočního klidu   pdf
20.07.2011 09.08.2011 Příloha k územnímu řízení - přehledná situace stavby   pdf
20.07.2011 09.08.2011 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - stavební úpravy objektu č. p. 87 s přístavbou mateřské školy   pdf
12.07.2011 20.07.2011 Oznámení o konání 7. jednání ZO - 20. července 2011   pdf
04.07.2011 19.07.2011 Záměr obce prodat část pozemku p. č. 1048/7 v k. ú. Velichov (z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů)   pdf
30.06.2011 15.07.2011 OZV obce Velichov č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se st   pdf
30.06.2011 01.08.2011 Ohrožený prostor - VVP Hradiště - červenec 2011   pdf
30.06.2011 18.07.2011 Výběrové řízení - nátěr lávky pro pěší přes Ohři   pdf
30.06.2011 18.07.2011 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1076/1 v k. ú. Velichov   pdf
30.06.2011 18.07.2011 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1047/1 v k. ú. Velichov   pdf
29.06.2011 15.07.2011 Usnesení z 6. jednání ZO   doc
24.06.2011 11.07.2011 Závěrečný účet Sdružení krušné hory - západ za rok 2010   doc
20.06.2011 01.07.2011 Program jednání 4. Zastupitelstva Karlovarského kraje (mimo řádný termín) - 1. července 2011   pdf
20.06.2011 01.07.2011 Náhradní jednání 3. Zastupitelstva Karlovarského kraje - 1. července 2011   pdf
14.06.2011 23.06.2011 Oznámení o konání 6. jednání ZO - 22. června 2011   doc
07.06.2011 22.06.2011 Závěrečný účet obce Velichov za rok 2010   pdf
07.06.2011 01.07.2011 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc červen 2011   pdf
07.06.2011 16.06.2011 Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 16. června 2011   doc
25.05.2011 8.6.2011 KHS K.Vary - Pozvánka na zkoušku ze znalostí hub v roce 2011   doc
10.05.2011 26.05.2011 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu VSOZČ za rok 2010   pdf
02.05.2011 19.05.2011 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout pozemek p. č. 1134 v k. ú. Velichov   pdf
02.05.2011 19.05.2011 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Velichov   pdf
02.05.2011 18.05.2011 Usnesení z 5. jednání ZO   doc
02.05.2011 01.06.2011 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc květen 2011   pdf
27.04.2011 26.05.2011 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitostí na rok 2011   pdf
21.04.2011 06.05.2011 Oznámení o uložení písemnosti - Marcela Honová   pdf
19.04.2011 28.04.2011 Oznámení o konání 5. jednání ZO - 27. dubna 2011   pdf
11.04.2011 2.5.2011 VVP Hradiště - ohrožený prostor - duben 2011   pdf
11.04.2011 06.05.2011 ČEZ - přerušení dodávky elektřiny - ZAVODA   pdf
05.04.2011 28.04.2011 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 28. dubna 2011   doc
28.03.2011 13.04.2011 Záměr obce směnit část pozemku p. č. 122/16 a pozemky p. č. 122/9 a 122/14 za pozemek p. č. 122/19 a část pozemku p. č. 122/3 vše v k. ú. Velichov   doc
28.03.2011 13.04.2011 Záměr obce směnit pozemek p. č. 141/11 za pozemek p. č. 141/12 v k. ú. Velichov   doc
25.03.2011 30.04.2011 Veřejná vyhláška - výběrové řízení na půjčení prostředků z FRB   pdf
25.03.2011 08.04.2011 OZV obce Velichov č. 1/2011 kterou se rušuje OZV obce Velichov č. 4/2004   pdf
25.03.2011 10.04.2011 Usnesení ze 4. jednání ZO   doc
12.03.2011 1.4.2011 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc březen 2011   pdf
12.03.2011 31.05.2011 Oznámení ČSÚ - SLDB 2011   pdf
12.03.2011 21.03.2011 Oznámení o svolání 4. jednání ZO - 21. března 2011   pdf
11.03.2011 10.05.2011 Dražební vyhláška - bytová jednotka č. 124/2 ve Velichově   pdf
11.03.2011 14.04.2011 SLDB - sčítací komisař, seznam č.p. a č. e. - platnost od 7. 3. 2011   pdf
07.03.2011 14.04.2011 SLDB - část obce a sčítací obvod   pdf
07.03.2011 14.04.2011 SLDB - sčítací komisař a seznam č. p., č. e.   pdf
25.02.2011 25.05.2011 Oznámení o zamýšleném převodu - PF ČR   pdf
7.02.2011 1.03.2011 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc únor 2011   pdf
07.02.2011 17.02.2011 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 17. 2. 2011   doc
31.01.2011 16.02.2011 Záměr obce prodat pozemek st. č. 268/2 v k. ú. Velichov   pdf
31.01.2011 16.02.2011 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 877/3 v k. ú. Velichov   pdf
31.01.2011 15.02.2011 Textová příloha ke změně č. 3 ÚPO Velichov   doc
31.01.2011 15.02.2011 Grafická příloha ke změně č. 3 ÚPO Velichov   pdf
31.01.2011 15.02.2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 - vydání změny č. 3 ÚPO Velichov   pdf
31.01.2011 15.02.2011 Usnesení z 3. jednání ZO   doc
18.01.2011 26.01.2011 Oznámení o svolání 3. jednání ZO - 26. ledna 2011   pdf
03.01.2011 01.02.2011 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc leden 2011   pdf
30.12.2010 17.01.2011 Usnesení z 2. jednání ZO   doc
27.12.2010 10.01.2011 OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné TZ povolené MF podle jiného právního předpisu   doc
27.12.2010 11.01.2011 OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   doc
27.12.2010 10.01.2011 OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného   doc
27.12.2010 10.01.2011 OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů   doc
17.12.2010 31.12.2010 Metodický pokyn - transformace ZVHS   pdf
14.12.2010 22.12.2010 Oznámení o svolání 2. jednání ZO - 22. prosince 2010   pdf
06.12.2010 22.12.2010 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2011   pdf
03.12.2010 03.01.2011 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc prosinec 2010   pdf
03.12.2010 19.12.2010 Usnesení z 1. jednání ZO   doc
03.12.2010 04.01.2010 Grafická příloha změny č. 3 ÚPO Velichov k veřejnému nahlédnutí   pdf
02.12.2010 17.12.2010 Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2011   pdf
01.12.2010 16.12.2010 Návrh rozpočtu Sdružení Krušné hory - západ na rok 2011   pdf
30.11.2010 10.12.2010 Program 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 9. prosince 2010   doc
18.11.2010 03.12.2010 Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 3 ÚPO Velichov - veřejné projednání a vystavení k veřejnému nahlédnutí   pdf
12.11.2010 23.11.2010 Oznámení o svolání 1. jednání ZO - 22. listopadu 2010   pdf
12.11.2010 01.12.2010 Usnesení z ustavujícího jednání ZO   doc
2.11.2010 1.12.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc listopad 2010   pdf
02.11.2010 18.11.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Richard Suk   pdf
02.11.2010 18.11.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Shýbal   pdf
01.11.2010 11.11.2010 Oznámení o konání ustavujícího jednání ZO - 10. listopadu 2010   pdf
29.10.2010 19.11.2010 Záměr obce pronajmout části pozemků p. č. 477 a 1065 v k. ú. Velichov   pdf
21.10.2010 08.11.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Kopecký Tomáš   pdf
16.10.2010 30.10.2010 Výsledky voleb do zastupitelstva obce   pdf
16.10.2010 30.10.2010 Příloha k zápisu - výsledky voleb do zastupitelstva obce   pdf
14.10.2010 30.10.2010 Usnesení ze 7. jednání ZO   doc
06.10.2010 15.11.2010 ČEZ - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
03.10.2010 12.10.2010 Oznámení o konání 7. jednání ZO - 11. října 2010   pdf
03.10.2010 01.11.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc říjen 2010   pdf
01.10.2010 20.10.2010 Usnesení z 6. jednání ZO   doc
01.10.2010 18.10.2010 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje   pdf
30.09.2010 17.10.2010 Oznámení o době a místě konání voleb   pdf
21.09.2010 30.09.2010 Oznámení o konání 6. jednání ZO - 29. září 2010   pdf
20.09.2010 30.09.2010 Zadávací podmínky - výběrové řízení na zhotovitele akce "Velichov - komunikace na pravém břehu Petrovského potoka"   pdf
20.09.2010 20.12.2010 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k. ú. Velichov (Pozemkový fond ČR)   pdf
15.09.2010 30.09.2010 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Honová Marcela   pdf
07.09.2010 23.09.2010 Záměr obce prodat nepotřebný majetek - křovinořez STIHL FS 74   pdf
07.09.2010 23.09.2010 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1141/14 v k. ú. Velichov   pdf
07.09.2010 23.09.2010 Usnesení z 5. jednání ZO   doc
06.09.2010 17.09.2010 Program 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 16. 9. 2010   doc
01.09.2010 01.10.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc září 2010   pdf
30.08.2010 16.09.2010 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků   pdf
23.08.2010 02.09.2010 Oznámení o konání 5. jednání ZO - 1. září 2010   pdf
16.08.2010 15.09.2010 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise   pdf
04.08.2010 01.09.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc srpen 2010   pdf
04.08.2010 20.08.2010 Územní rozhodnutí - Komunikace na pravém břehu Petrovského potoka - koordinační situace   pdf
04.08.2010 20.08.2010 Územní rozhodnutí - Komunikace na pravém břehu Petrovského potoka   pdf
22.07.2010 11.08.2010 Počet volených členů ZO - komunální volby 2010   pdf
22.07.2010 11.08.2010 Nejmenší počet podpisů voličů na peticích - komunální volby 2010   pdf
22.07.2010 11.08.2010 Oznámení - odpovědný pracovník - komunální volby 2010   pdf
22.07.2010 11.08.2010 Oznámení o příslušnosti úřadu - komunální volby 2010   pdf
12.07.2010 23.07.2010 Nařízení hejtmana kraje z 12.7.2010 - zvýšené nebezpečí vzniku požárů   doc
1.07.2010 2.08.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc červenec 2010   pdf
30.06.2010 16.07.2010 Oznámení o zahájení územního řízení - komunikace na pravém břehu Petrovského potoka   pdf
23.06.2010 08.07.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Suk Richard   pdf
23.06.2010 08.07.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Kopecký Tomáš   pdf
11.06.2010 07.07.2010 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 412/1 v k. ú. Velichov nájemci, jehož smluvní vztah přešel spolu s převodem půzemků od PF ČR na obec.   doc
11.06.2010 28.06.2010 Usnesení ze 4. jednání ZO   doc
09.06.2010 18.06.2010 Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje   doc
09.06.2010 07.09.2010 Dražební vyhláška - 7. 9. 2010   pdf
02.06.2010 18.06.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Michal Chmelovič   pdf
02.06.2010 18.06.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Stanislava Honová   pdf
02.06.2010 18.06.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Marcela Honová   pdf
01.06.2010 01.07.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc červen 2010   pdf
01.06.2010 30.06.2010 Záměr obce pronajmout část objektu č. p. 132 ve Velichově - bývalý obchod v Mateřské škole   pdf
28.05.2010 08.06.2010 Oznámení o konání 4. jednání ZO - 7. června 2010   doc
21.05.2010 08.06.2010 Návrh závěrečného účtu obce Velichov za rok 2009   pdf
13.05.2010 20.05.2010 Zkoušky - znalosti hub   doc
12.05.2010 31.05.2010 Usnesení z 3. jednání ZO   doc
11.05.2010 11.08.2010 PF ČR K.Vary - Oznámení o zamýšleném převodu - p.p.č. 765/6 v k.ú. Velichov   pdf
06.05.2010 22.05.2010 KúKK - veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje   pdf
03.05.2010 1.6.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc květen 2010   pdf
03.05.2010 19.05.2010 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VSOZČ za rok 2009   pdf
28.04.2010 14.5.2010 FÚ Ostrov - veřejná vyhláška Oznámení o místě uložení písemnosti Matuška Vladimír   pdf
26.04.2010 05.05.2010 Oznámení o konání 3. jednání ZO - 5. května 2010   pdf
26.04.2010 25.05.2010 Veřejná vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010   pdf
26.04.2010 12.05.2010 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Chmelovič Michal   pdf
12.04.2010 12.05.2010 Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - k. ú. Velichov   doc
12.04.2010 30.04.2010 Počet a sídlo volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny PČR   doc
07.04.2010 16.04.2010 Program 3. jednání ZKK - 15. dubna 2010   doc
01.04.2010 31.05.2010 Vyhlášení 2. kola výběrového řížení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   doc
01.04.2010 22.04.2010 Záměr obce pronajmou část pozemku p. č. 1047/1 v . ú. Velichov   doc
01.04.2010 16.04.2010 Usnesní z 2. jednání ZO   doc
29.03.2010 03.05.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc duben 2010   pdf
26.03.2010 29.05.2010 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR   pdf
24.03.2010 08.04.2010 Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění   pdf
16.03.2010 25.03.2010 Oznámení o konání 2. jednání ZO - 24. března 2010   pdf
03.03.2010 18.03.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Suk Richard   pdf
03.03.2010 18.03.2010 Oznámení o uložení písemnosti - Fiala Karel   pdf
01.03.2010 01.04.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - měsíc březen 2010   pdf
01.03.2010 03.05.2010 Záměr obce prodat objekt býv. úpravny vody na pozemku st. č. 249, pozemku p. č. 249 a pozemku p. č. 933/2, to vše v k. ú. Velichov, obec Velichov   doc
22.02.2010 12.03.2010 Usnesení z 1. jednání ZO   doc
22.02.2010 05.03.2010 Oznámení o konání 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 4. 3. 2010   doc
22.02.2010 24.03.2010 Veřejná vyhláška - výběrové řízení na půjčení prostředků z FRB   pdf
14.01.2010 31.01.2010 Záměr pronajmout části pozemku p. č. 1065 v k. ú. Velichov   doc
12.02.2010 28.02.2010 Opravné usnesení - Velichov - kanalizace na levém břehu Ohře   pdf
09.02.2010 18.02.2010 Oznámení o konání 1. jednání ZO - 17. února 2010   doc
01.02.2010 01.05.2010 Rozhodnutí Vojenského lesního úřadu o zákazu vstupu do lesů   pdf
01.02.2010 01.03.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc únor 2010   pdf
01.02.2010 16.02.2010 CÚ Říčany - veřejná vyhláška - doručení písemnosti   pdf
27.01.2010 26.02.2010 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3 ÚPO Velichov a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí   doc
27.01.2010 26.02.2010 Zadání změny č. 3 ÚPO Velichov - textová část   doc
27.01.2010 26.02.2010 Zadání změny č. 3 ÚPO Velichov - limity využití území   pdf
20.01.2010 05.02.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou - Kanalizace na levém břehu Ohře   pdf
11.01.2010 22.01.2010 Oznámení o konání 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 21. 1. 2010   pdf
29.12.2009 13.01.2010 Usnesení z 8. jednání ZO   doc
11.12.2009 22.12.2009 Oznámení o konání 8. jednání ZO dne 21. prosince 2009   doc
04.12.2009 21.12.2009 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2010   xls
04.12.2009 21.12.2009 Rozpočtový výhled na období 2011 - 2013   xls
02.12.2009 18.12.2009 Usnesení z mimořádného jednání ZO   doc
01.12.2009 11.12.2009 Program 10. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009   doc
27.11.2009 15.12.2009 FÚ Ostrov - veřejná vyhláška "Oznámení o místě uložení písemnosti"   pdf
26.11.2009 11.12.2009 Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2010   xls
26.11.2009 04.01.2010 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc prosinec 2009   doc
18.11.2009 02.12.2009 Návrh rozpočtového výhledu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech pro období 2011 - 2015   xls
18.11.2009 02.12.2009 Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech pro rok 2010   xls
18.11.2009 04.12.2009 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 2/2009 - změna č. 2 ÚPO Velichov   doc
18.11.2009 04.12.2009 Textová příloha ke změně č. 2 ÚPO Velichov   doc
18.11.2009 04.12.2009 Grafické přílohy ke změně č. 2 ÚPO Velichov   pdf
18.11.2009 04.12.2009 Změna č. 2 ÚPO Velichov – širší vztahy   pdf
12.11.2009 26.11.2009 Oznámení o svolání mimořádného jednání ZO - 25. 10. 2009   doc
10.11.2009 26.11.2009 Usnesení ze 7. jednání ZO   doc
03.11.2009 18.11.2009 Celní úřad K.Vary - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Fiala K.   pdf
02.11.2009 21.01.2010 PF ČR K.Vary - seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v k.ú. Velichov   pdf
29.10.2009 30.11.2009 Usnesení Okresníhou soudu - ustanovení opatrovníka - Truhlář Jaroslav (1980)   pdf
29.10.2009 1.12.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc listopad 2009   doc
27.10.2009 05.11.2009 Oznámení o konání 7. jednání Zastupitelstva obce - 4. listopadu 2009   doc
05.10.2009 02.11.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc říjen 2009   doc
05.10.2009 04.11.2009 Návrh zadání Změny č. 27 Územního plánu města Ostrov   pdf
24.09.2009 16.11.2009 ČEZ Distribuce a.s. - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
16.09.2009 08.10.2009 Usnesení z 6. jednání ZO   doc
16.09.2009 08.10.2009 Záměr obce prodat pozemek p. č. 481/2 v k. ú. Velichov a část pozemku p. č. 1065 v k. ú. Velichov   doc
16.09.2009 08.10.2009 Záměr obce prodat nepotřebný drobný dlouhodobý majetek - vysílačky, maják   doc
16.09.2009 08.10.2009 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 927/1 v k. ú. Velichov   doc
16.09.2009 08.10.2009 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 956/3 v k. ú. Velichov   doc
16.09.2009 08.10.2009 Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 754/1 v k. ú. Velichov   doc
16.09.2009 08.10.2009 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1141/15 v k. ú. Velichov   doc
15.09.2009 30.09.2009 OZV č. 1/2009 - zrušení OZV č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště   doc
15.09.2009 1.10.2009 Grafické přílohy změny č. 1 ÚPO Velichov.   pdf
15.09.2009 01.10.2009 Změna č. 1 ÚPO Velichov - textová část   doc
15.09.2009 01.10.2009 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2009 - změna č. 1 ÚPO Velichov   doc
14.09.2009 25.09.2009 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 24. září 2009   pdf
07.09.2009 10.10.2009 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   doc
04.09.2009 14.09.2009 Oznámení o konání 6. jednání ZO - 14. září 2009   doc
04.09.2009 18.09.2009 Program 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje   doc
03.09.2009 01.10.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc září 2009   doc
03.09.2009 03.10.2009 Návrh změny č. 2 ÚPO Velichov - textová část   doc
03.09.2009 03.10.2009 Grafické přílohy k řízení o Změně č. 2 ÚPO Velichov   pdf
21.08.2009 08.09.2009 Celní úřad K.Vary - oznámení o uložení písemnosti   pdf
19.08.2009 22.09.2009 V e ř e j n á v y h l á š k a Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu obce Velichov, konání veřejného projednání a vystavení k veř   doc
29.07.2009 01.09.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc srpen 2009   doc
27.07.2009 18.08.2009 Veřejná vyhláška - pronájm pozemku p. č. 954/15 a části pozemku p. č. 959/3 v k. ú. Velichov   doc
27.07.2009 31.08.2009 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z FRB - 2. kolo   doc
27.07.2009 12.08.2009 Usnesení z 5. jednání ZO   doc
15.07.2009 23.07.2009 Oznámení o konání 5. jednání ZO - 22. července 2009   doc
01.07.2009 14.07.2009 Výzva k předkládání nabídek - akce "Velichov - komunikace a parkoviště na pozemku p. č. 783/2 v k. ú. Velichov"   doc
01.07.2009 03.08.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc červenec 2009   doc
01.07.2009 20.07.2009 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 676/1 v k. ú. Velichov   doc
22.06.2009 10.07.2009 Usnesení ze 4. jednání ZO   doc
22.06.2009 22.07.2009 Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím   jpg
12.06.2009 23.06.2009 Eurodražby.cz - Dražební vyhláška dražby dobrovolné opakované   pdf
08.06.2009 01.07.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc červen 2009   doc
08.06.2009 24.06.2009 Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 Velichov   doc
08.06.2009 18.06.2009 Program 7. jednání ZKK - 18.6.2009   doc
05.06.2009 16.06.2009 Oznámení o konání 4. jednání ZO - 15. června 2009   doc
21.05.2009 05.06.2009 Oznámení o čase a místě konání voleb do Evropského parlamentu   doc
07.05.2009 21.05.2009 Celní úřad Chomutov - oznámení o uložení písemnosti   pdf
07.05.2009 01.06.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc květen 2009   doc
07.05.2009 25.05.2009 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2008   pdf
06.05.2009 06.08.2009 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR   pdf
30.04.2009 18.05.2009 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout pozemek p. č. 944/4 v k. ú. Velichov   doc
30.04.2009 18.05.2009 Usnesení z 3. jednání ZO   doc
24.04.2009 12.05.2009 Program 6. jednání ZKK konané dne 11.5.2009   doc
23.04.2009 09.06.2009 Eurodražby.cz - dražební vyhláška dražby dobrovolné - Velichov č.p. 118   doc
21.04.2009 07.05.2009 Veřejná vyhláška - sídlo volebního okrsku č. 1 pro volby do Evropského parlamentu   doc
20.04.2009 31.08.2009 Veřejná vyhláška - záměr pronajmout části pozemku p. č. 1141/11, 1141/13, 1141/14 v k. ú. Velichov (chatová osada pod Liščím vrchem)   doc
17.04.2009 28.04.2009 Oznámení o konání 3. jednání ZO - 27. dubna 2009   doc
08.04.2009 23.04.2009 Finanční úřad Ostrov - veřejná vyhláška o uložení písemnosti   pdf
06.04.2009 20.05.2009 Magistrát města K.Vary - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 ÚPO Kyselka   pdf
06.04.2009 06.05.2009 Veřejná nabídka pozemků v k.ú. Velichov PF ČR - náhradní restituce   pdf
06.04.2009 22.04.2009 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2008   doc
03.04.2009 16.04.2009 Program 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 16.dubna 2009   doc
02.04.2009 04.05.2009 Vyhláška - vyřejné nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitosti na rok 2009   pdf
27.03.2009 27.04.2009 Nabídka pozemků dle ust. § 7 zákona č. 95/99 Sb. - Pozemkový fond ČR   doc
23.03.2009 4.5.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc duben 2009   doc
23.03.2009 08.04.2009 Veřejná vyhláška č. j. 48/09 - pronájem pozemků   doc
23.03.2009 08.04.2009 Příloha č. 1 k veřejné vyhlášce č.j. 48/09   jpg
23.03.2009 10.04.2009 Usnesení z 2. jednání ZO   doc
02.03.2009 01.04.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc březen 2009   doc
02.03.2009 03.03.2009 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 12. března 2009   doc
27.02.2009 27.04.2009 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění vraku z parkoviště u panelového domu   doc
16.02.2009 09.03.2009 Záměr obce pronajmout kancelář (cca 16m2) v objektu č. p. 132 ve Velichově   doc
16.02.2009 30.07.2009 Záměr obce pronajmout část objektu č.p. 132 ve Velichově - bývalý obchod   doc
12.02.2009 12.05.2009 Nabídka pozemků PF k pronájmu   pdf
09.02.2009 28.02.2009 Usnesení z 1. jednání ZO - 2.- února 2009   doc
09.02.2009 27.03.2009 Návrh změny č. 1 ÚPO Velichov - cyklostezka   doc
09.02.2009 27.03.2009 Veřejná vyhláška - Změna č. 1 ÚPO Velichov (cyklostezka)   doc
04.02.2009 2.03.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc únor 2009   doc
04.02.2009 16.03.2009 Vyhlášení výběrového řízení na půjčení prostředků z FRB   doc
28.01.2009 12.02.2009 Celní úřad Říčany - oznámení o uložení písemnosti   pdf
26.01.2009 03.02.2009 Oznámení o konání 1. jednání ZO - 2. února 2009   pdf
23.01.2009 11.03.2009 Zadání změny č. 2 ÚPO Velichov   doc
23.01.2009 11.03.2009 Veřejná vyhláška - změna č. 2 ÚPO Velichov   doc
15.01.2009 30.01.2009 Celní úřad K.Vary - veřejná vyhláška - doručení písemnosti   pdf
9.01.2009 02.02.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc leden 2009   doc
09.01.2009 23.01.2009 Program 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 22.1.2009   doc
29.12.2008 15.01.2008 Usnesení z 8. jednání ZO   doc
12.12.2008 23.12.2008 Oznámení o konání 8. jednání ZO - 22. prosince 2008   doc
09.12.2008 19.12.2008 Program jednání zastupitelstva Karlovarského kraje - 18. prosince 2008   doc
05.12.2008 22.12.2008 Návrh rozpočtu na rok 2009   xls
28.11.2008 02.01.2009 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – prosinec 2008   doc
25.11.2008 25.02.2009 PF ČR K.Vary - oznámení o zamýšleném převodu zem. a lesních pozemků   pdf
14.11.2008 02.12.2008 VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2009   pdf
04.11.2008 25.11.2008 Usnesení ze 7. jednání ZO   doc
24.10.2008 1.12.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc listopad 2008   doc
21.10.2008 30.10.2008 Oznámení o konání 7. jednání ZO - 29. října 2008   doc
18.10.2008 02.11.2008 Výsledky - volby do krajských zastupitelstev 17.-18.10.2008   pdf
13.10.2008 31.10.2008 Usnesení z 6. jednání ZO   doc
07.10.2008 17.10.2008 Program jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 16.10.2008   doc
01.10.2008 15.11.2008 ČEZ - výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů   pdf
01.10.2008 20.10.2008 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů   doc
26.09.2008 07.10.2008 Program 6. jednání Zastupitelstva obce - 6. října 2008   doc
26.09.2008 03.11.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc říjen 2008   doc
24.09.2008 09.10.2008 FÚ Ostrov - veřejná vyhláška - doručení písemnosti   pdf
17.09.2008 17.12.2008 PF ČR K.Vary - Oznámení o zamýšleném převodu p.p.č. 944/4 v k.ú. Velichov   pdf
8.09.2008 15.09.2008 Program jednání zastupitelstva Karlovarského kraje - 8. září 2008   pdf
01.09.2008 01.10.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc září 2008   doc
15.08.2008 18.10.2008 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise   doc
08.08.2008 14.9.2008 Krajský veterinární správa K.V. - povinné očkování proti katarální horečce ovcí   pdf
04.08.2008 01.09.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc srpen 2008   doc
04.08.2008 19.08.2008 Finanční úřad Ostrov - veřejná vyhláška o uložení písemnosti   pdf
23.07.2008 18.07.2008 Záměr obce pronajmout sklepní prostory č. p. 2 ve Velichově   doc
23.07.2008 18.8.2008 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 52/1 v k. ú. Velichov   doc
23.07.2008 08.08.2008 Obecně závazná vyhláška obce Velichov o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č. 1/2008   doc
23.07.2008 08.08.2008 Usnesení z 5. jednání ZO   doc
21.07.2008 05.08.2008 Celní úřad Chomutov - oznámení o uložení písemnosti   pdf
10.07.2008 22.07.2008 Oznámení o svolání 5. jednání ZO Velichov   doc
01.07.2008 01.08.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc červenec 2008   doc
01.07.2008 31.12.2008 OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe   doc
30.06.2008 21.07.2008 Záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 291 v k. ú. Velichov.   doc
24.06.2008 11.07.2008 Usnesení z 4. jednání ZO   doc
16.06.2008 01.07.2008 Celní úřad Chomutov - oznámení o uložení písemnosti   pdf
09.06.2008 02.07.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc červen 2008   doc
09.06.2008 19.06.2008 Oznámení o svolání 4. jednání ZO Velichov   pdf
27.05.2008 02.06.2008 Pozvánka na oslavu Dětského dne   doc
20.05.2008 07.06.2008 Návrh závěrečného účtu obce Velichov za rok 2007   doc
15.05.2008 02.06.2008 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu VSOZČ za rok 2007   pdf
12.05.2008 30.06.2008 Veřejná vyhláška - Výběrové řízení na půjčení prostředků z Fondu rozvoje bydlení   doc
12.05.2008 31.05.2008 Usnesení z 3. jednání ZO   doc
30.04.2008 02.06.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc květen 2008   doc
29.04.2008 09.05.2008 Oznámení o konání 3. jednání ZO - 7. května 2008   doc
23.04.2008 09.05.2008 Nařízení č. 1/2008 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj - varroáza včel   pdf
17.04.2008 02.05.2008 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti FÚ Plzeň   pdf
09.04.2008 23.04.2008 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, Chomutov   pdf
07.04.2008 18.04.2008 Program jednání zastupitelstva Karlovarského kraje - 17. 4. 2008   pdf
07.04.2008 22.04.2008 Veřejná vyhláška - Doupovské hory   pdf
03.04.2008 22.04.2008 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout pozemek p. č. 913/15 v k. ú. Velichov   doc
03.04.2008 22.04.2008 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout pozemek p. č. 337/2 v k. ú. Velichov   doc
31.03.2008 17.04.2008 Usnesení z 2. jednání ZO   doc
27.03.2008 14.04.2008 Záměr obce darovat pozemek p. č. 1118/3 v k. ú. Velichov Karlovarskému kraji   doc
25.03.2008 24.04.2008 Finanční úřad Ostrov - vyhláška vyměření daně z nemovitostí na rok 2008   pdf
25.03.2008 02.05.2008 VVP Hradiště - Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc duben 2008   doc
25.03.2008 08.04.2008 Finanční úřad v Ústí n.L. - veřejná vyhláška o doručení písemnosti   pdf
19.03.2008 26.03.2008 Exekutorský úřad Praha 3 - Dražební vyhláška   pdf
19.03.2008 04.04.2008 Státní rostlinolékařská správa K.Vary - specifikace účastníků řízení   pdf
19.03.2008 04.04.2008 Státní rostlinolékařská správa K.Vary - oznámení o zahájení správního řízení   pdf
19.03.2008 04.04.2008 Státní rostlinolékařská správa K.Vary - usnesení o spojení řízení   pdf
18.03.2008 29.03.2008 Oznámení o konání 2. jednání ZO - 26. března 2008   doc
14.03.2008 01.04.2008 Veřejná vyhláška - významná lokalita "Doupovské hory"   pdf
04.03.2008 04.06.2008 Pozemkový fond ČR K.Vary - Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků   pdf
03.03.2008 14.03.2008 Program Zastupitelstva Karlovarského kraje - 13. března 2008   pdf
27.02.2008 01.04.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc březen 2008   doc
26.02.2008 14.032008 Usnesení z 1. jednání ZO   doc
20.02.2008 13.03.2008 Veřejná vyhláška - záměr obce prodat pozemek st. č. 370 v k. ú. Velichov   doc
20.02.2008 13.03.2008 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout pozemky p.č. 1088/2 a 1094 v k. ú. Velichov   doc
20.02.2008 13.03.2008 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout pozemek p.č. 897/8 v k. ú. Velichov   doc
20.02.2008 02.04.2008 Veřejná vyhláška - výběrové řízení pro půjčení prostředků z FRB   doc
09.02.2008 19.02.2008 Oznámení o konání 1. jednání ZO dne 18. února 2008   doc
06.02.2008 13.02.2008 Dražební vyhláška   pdf
06.02.2008 03.03.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc únor 2008   doc
30.01.2008 30.07.2008 Záměr obce pronajmout část objektu č.p. 132 ve Velichově   doc
21.01.2008 11.02.2008 Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1075/1 za č.p. 43 v k. ú. Velichov   doc
16.01.2008 16.01.2008 Program Zastupitelstva Karlovarského Kraje   pdf
14.01.2008 25.01.2008 Program mimořádného zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje   pdf
28.12.2007 15.01.2008 Usnesení z 12. jednání ZO   doc
09.01.2008 09.01.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc leden 2008   doc
12.12.2007 20.12.2007 Oznámení o konání 12. jednání ZO   doc
04.12.2007 19.12.2007 Návrh rozpočtu obce Velichov na rok 2008   xls
03.12.2007 17.01.2008 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Velichov a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí   doc
03.12.2007 17.01.2008 Zadání změny č. 1 Územního plánu obce Velichov (Cyklostezka Ohře)   doc
30.11.2007 30.11.2007 Program zasedání Karlovarského Kraje   pdf
28.11.2007 2.1.2008 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště – měsíc prosinec 2007   doc
28.11.2007 27.2.2008 Pozemkový fond ČR K.Vary - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku č. st. 329 v k.ú. Velichov   doc
27.11.2007 15.12.2007 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 1075/1 v k.ú. Velichov   doc
27.11.2007 15.12.2007 Veřejná vyhláška - záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 783/2 v k.ú. Velichov   doc
26.11.2007 15.12.2007 Veřejná vyhláška - záměr obce prodat části pozemků p. č. 481/2 a 1065 v k.ú. Velichov   doc
26.11.2007 15.12.2007 Veřejná vyhláška - záměr obce prodat část pozemku p. č. 744/10 v k.ú. Velichov   doc
21.11.2007 07.12.2007 Usnesení z 11. jednání ZO   doc
12.11.2007 20.11.2007 Oznámení o konání 11. jednání ZO   doc
06.11.2007 06.12.2007 Nařízení č. 6/2007 Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj   doc
05.11.2007 30.11.2007 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště v listopadu 2007   doc
05.04.2007 31.10.2007 Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe   doc
24.10.2007 09.11.2007 Program 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 8. 11. 2007   pdf
24.10.2007 7.11.2007 Celní úřad Karlovy Vary - veřejná vyhláška o uložení písemnosti   pdf
24.10.2007 26.11.2007 Nařízení Krajské veterinární správy   doc
02.08.2007 19.10.2007 Usnesení ze zápisu ze zasedání ZO   doc
18.10.2007 2.11.2007 Usnesení z 10. jednání ZO   doc
18.10.2007 1.11.2007 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště - říjen 2007   doc
15.02.2006 01.03.2006 Veřejná vyhláška - záměr prodeje p.p.č. 349 v k.ú. Velichov   pdf
01.02.2006 15.02.2006 Tříkrálová sbírka   pdf
01.02.2006 15.02.2006 Veřejná vyhláška - záměr prodeje části pozemku p.č. 1141/14   pdf
01.02.2006 14.03.2006 Veřejná vyhláška-Územní plán města Ostrov   pdf
31.01.2006 28.02.2006 Ohrožený prostor vojenského újezdu Hradiště v únoru 2006   pdf
11.01.2006 25.01.2006 zápis do ZŠ Kyselka   doc
11.01.2006 25.01.2006 Veřejná vyhláška - prodej pozemku z majetku obce   pdf
11.01.2006 25.01.2006 Oznámení o změně územní působnosti finančního úřadu   pdf
11.01.2006 25.01.2006 Veřejná vyhláška - záměr pronájmu nemov. majetku obce   pdf
11.01.2006 04.07.2006 Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe k připomínkám veřejnosti   pdf
09.01.2006 10.02.2006 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ   pdf
29.12.2005 12.01.2006 Rozpočtový výhled r. 2006-2007   doc
06.12.2005 19.12.2005 Návrh rozpočtu na r. 2006   doc
Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz
2015 Nejlepší Levné hodinky Rolex 69$ ,Omega,IWC,Hublot,Tag Heuer pro sale.repliky hodinek buy móda klasika richard mille,franck muller,Blancpain,Alain Silberstein,online.špičková kvalita Romain Jerome,Baume Mercier,Breitling,Patek Philippe,pro muže a ženy.