Drobečková navigace

Úvod > O obci > Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola Velichov je příspěvkovou organizací Obce Velichov. V současné době školku navštěvuje 26 dětí z Velichova a jeho okolí. Dětem je k dispozici zahrada a krásná příroda v okolí, daleko to není ani do lesa, ani na kopec, na kterém děti v zimě sáňkují a bobují. Spokojenost dětí je zajištěna i výbornou kuchyní takřka rodinného charakteru.

V roce 2020 byla zahrada školky doplněna o nové herní prvky, v roce 2021 pak o velký altán, kde mohou děti tvořit, nebo i svačit, na čerstvém vzduchu i v případě, že praží slunce, nebo naopak prší.

Pergola na zahradě

 

Provoz Mateřské školy

Režim dne

6.30 – 8.30 individuální činnost dětí, pohybové chvilky
8.00 – 8.45 dopolední svačinka
8.45 – 9.30 řízené činnosti
9.30 – 11.30

pobyt venku

11.30 – 11.45 hygiena
11.45 – 12.15 oběd
12.15 – 12.30 čištění zoubků, příprava na odpočinek
12.30 – 14.00 četba pohádek, odpočinek
14.00 – 16.30 odpolední svačina, činnost do rozchodu dětí, činnost venku

Kontakt: ředitelka MŠ: Lydie Kučerová

tel.: +420 353 942 165

Mateřská škola Velichov Velichov 132
363 01 Ostrov

MŠ navštěvují i děti se zdravotním znevýhodněním, které vyžaduje pomoc asistenta. Ve školním roce 2015/2016 tak navštěvuje školku jedno dítě.

Rozpočet MŠ na rok 2022

Schválený rozpočet

Zveřejněno: 12. prosince 2021

 

Provoz MŠ Velichov od 18. května 2020

Zde najdete pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Podmínky pro provoz v MŠ budou k dispozici v prostorách školky.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy:

 • Do mateřské školy vstupují rodiče se svými dětmi jednotlivě.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě:

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka , která je nutná odevzdat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!

Žádáme rodiče o sdělení, zda jejich dítě nastoupí dne 18. 5. 2020 do mateřské školy z důvodu zajištění školního stravování. Informaci o nástupu podejte nejpozději do 11. 5. 2020 emailem nebo telefonicky.