Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb.


 

 

2 Starší

Žádost ze dne 29. 3. 2017 + Odpověď ze dne 5. 4. 2017

Datum konání: 5. 4. 2017

Žádost ze dne 29. 3. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící, 2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

  • počet sběrných míst a sběrných dvorů,
  • druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
  • celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

Odpověď ze dne 5. 4. 2017

1. Počet svozových míst komunálního odpadu: 133. Výši poplatků vyhláškou určenou nemáme.

2. Počet stanovišť kontejnerů na tříděný odpad: 7

  • Papír, plasty, kovy, sklo
  • 18 ks laminátových iglú – 2 800 l, 2 ks plechový kontejner – 4 000 l

3. Všechny kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví svozové společnosti.

4. Svoz komunálního odpadu: Marius Pedersen, a. s., svoz tříděného odpadu: Resur, spol. s r. o.2 Starší