Novinky

Platby za odpady nejdříve v červenci! Platby za svoz odpadů poukazujte na účet obce Velichov nejdříve v červenci 2022! Prosíme o zrušení trvalých příkazů pro tyto platby. 
Přihlášení k místnímu poplatku za odpady Od 1. ledna 2022 je účinná obecně závazná vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Změny ve svozu odpadů Vyváží popeláři poloprázdnou nádobu? Neplaťte zbytečně víc, než skutečně musíte!