Drobečková navigace

Úvod > O obci > Knihovna

Knihovna

Otevírací doba

  • půjčování knih: každé úterý od 16.00 hod. do 19.00 hod.
  • internet pro veřejnost: každý čtvrtek od 17.00 hod. do 19.00 hod.

Zde naleznete knihy, které jsou v naší knihovně: https://regionkv.knihovnakv.cz/katalog/velichov/

Adresa

Velichov 132 (objekt mateřské školy), 363 01 Ostrov, e-mail: knihovna@velichov.cz

V roce 2009 došlo k automatizaci knihovny, výpůjčky již probíhají prostřednictvím výpůjčního protokolu – počítačového programu. Potřebné vybavení bylo pořízeno díky dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 3. Zároveň je na těchto stránkách umístěn odkaz na katalog titulů – knih i časopisů, které jsou v knihovně k dispozici.

Zřizovací listina knihovny byla schválena Zastupitelstvem obce dne 19. listopadu 2001 usnesením č. 35. Knihovní řád byl vydán starostou obce 24. června 2002.

To nejdůležitější z Knihovního řádu

  • Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce
  • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných soubor.
  • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc. Tato lhůta může být prodloužena. Knihy jsou půjčovány zdarma.
  • Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu určí knihovník. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
  • O způsobu náhrady při ztrátě dokumentu rozhoduje knihovna. Náhradou za knihu nebo časopis je stejný titul nebo jiný ve stejné finanční hodnotě.

Odebírané časopisy

Instinkt, Vlasta, Enigma, Svět motorů, Recepty Prima nápadů Pro děti: Čtyřlístek a Kačer Donald

Kronika obce Velichov

V knihovně jsou k dispozici výtisky Kroniky obce Velichov za rok 2007 a 2008. Výtisky je možné studovat pouze na místě, nejsou půjčovány.

Knihovna v novém

Během prosince 2011 prošla knihovna proměnou – přijďte se podívat a vybrat knihy z nových regálů nebo surfovat na internetu, který je k dispozici na dvou počítačích. Nových prostor se dočkaly i darované knihy, které nejsou zapsány v knihovním fondu.