Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Veškeré platné obecně závazné vyhlášky obce naleznete po zadání názvu obce Velichov po rozkliknutí tlačítka.

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Velichov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
OZV obce Velichov o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
OZV obce Velichov o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV obce Velichov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2024
OZV obce Velichov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2024
Řád veřejného pohřebiště obce Velichov 1.8.2020
OZV obce Velichov č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV obce Velichov č. 1/2019 o nočním klidu 4.1.2020
OZV Obce Velichov č. 1/2014 o vedení technické mapy obce 2.5.2014
OZV obce Velichov č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.9.2012
Stanovení náhrady za věcná břemena - inženýrské sítě 27.7.2009
OZV Obce Velichov č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 21.7.2008

 

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva obce

2024

2023

2022

2021

2020

2019