Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Velichov č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2022
OZV obce Velichov č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodaření 1.1.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Velichov 1.8.2020
OZV obce Velichov č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV obce Velichov č. 1/2019 o nočním klidu 4.1.2020
OZV Obce Velichov č. 1/2014 o vedení technické mapy obce 2.5.2014
OZV obce Velichov č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.9.2012
OZV Obce Velichov č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11.1.2011
Stanovení náhrady za věcná břemena - inženýrské sítě 27.7.2009
OZV Obce Velichov č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 21.7.2008

 

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva obce

2023

2022

2021

2020

2019