Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové řízení

Krizové řízení

Výpis z Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje

  1. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ) se v katastru ;
  2. Dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ) se v katastru ;
  3. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ) se kastastr ;
  4. Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) se katastrálního území obce Velichov mohou týkat tyto krizové situace, zejména: , které jsou uvedeny v Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje, tabulka pořadí mimořádných událostí podle výsledné míry rizika.

mimořádné události

Důležitá telefonní čísla

  • Hasičský záchranný sbor 150
  • Zdravotní záchranná služba 155
  • Policie České republiky 158
  • Jednotné číslo tísňového volání 112

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním/městském úřadě na základě:

  • § 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:
  • § 21 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):