Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb. > Žádost ze dne 10. 7. 2017 REMA AOS, a. s.

Žádost ze dne 10. 7. 2017 REMA AOS, a. s.Datum konání:
10.7.2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o informace 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

  • deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  • přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zařízení sběrných míst ve Vaší obci.

2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

  • deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  • jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále o poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Obec Velichov není povinna informovat AOS EKO-KOM, a.s., pokud by hodlala

  • deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  • přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

V případě, že by obec hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst v naší obci, je nutné se společností EKOKOM, a.s. uzavřít dodatek ke smlouvě, aby nedocházelo k duplicitě vykazování odpadu.

Neexistuje smluvní ujednání či jiný závazek obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

  • deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  • jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

V případě, že by obec hodlala uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst v naší obci, je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tedy projednat a schválit uzavření smlouvy zastupitelstvem obce.