Žádost ze dne 26. 10. 2017, M. R.Datum konání:
26.10.2017

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů
  • počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy:

  • Osobou, která má vůči Obci Velichov pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů, je Energie pod kontrolou, o. p. s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ 29283272
  • Darovací smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb. byly v období od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 uzavřeny celkem tři. Jednalo se o finanční dary od fyzických osob Obci Velichov na opravu kostela a oslavu Dne dětí.