Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty > Digitální povodňový plán obce Velichov

Digitální povodňový plán obce VelichovObec Velichov disponuje díky dotaci od Karlovarského kraje digitálním povodňovým plánem. Celkové náklady činily 135 157 Kč, z toho dotace pokryla takřka 80% - 108 000 Kč.

Obec Velichov leží přímo na toku Ohře a krom Ohře přináší povodňové nebezpečí i Petrovský a Mořičovský potok. Velichov byl v posledních letech postižen i přívalovou povodní, což potvrdilo potřebu se systémově zabývat povodňovou ochranou obce. Zpracování povodňového plánu bylo jedním z bodů prevence.

V rámci zakázky byl zpracovatelem dPP proveden ve 3 dnech podrobný terénní průzkum. Součástí terénního šetření bylo i pořízení fotodokumentace.  Na terénní šetření navázalo jednání se starostkou obce, kdy byl řešen systém monitoringu, hlásné služby a ověřena zjištění z místního šetření. Dále byly převzaty podklady k historickým povodním v obci.

Na základě šetření v terénu a na základě všech momentálně dostupných podkladů provedl zpracovatel zanesení dat do systému POVIS.  Zároveň byly editovány objekty ve správním území Ostrova, jejichž evakuace musí proběhnout přes obec Velichov (lokalita Niťárna). Tím se vazba promítla i od plánu ORP a kraje.  Po zanesení dat do POVIS byl vytvořen návrh textu plánu, který prošel připomínkovým řízením. 

Součástí akce bylo i oslovení vlastníků ohrožených nemovitostí pro sumarizace povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Veškeré kroky byly a nadále budou prováděny v souladu s předpisy oblasti GDPR.  Odevzdané plány byly zaneseny do plánu obce.

 

povodňový plán